Quan hệ hợp tác toàn diện giữa tỉnh Sơn La (Việt Nam) với các tỉnh Bắc Lào trong quá trình phát triển

Với việc phân tích mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa tỉnh Sơn La với các tỉnh Bắc Lào, bài viết góp phần làm rõ nét thêm mối quan hệ truyền thống gắn bó đặc biệt của hai đất nước Việt – Lào anh em trong truyền thống và hiện tại. | KINH NGHIỆM THỰC TIỄN QUAN HỆ HỢP TÁC TOÀN DIỆN GIỮA TỈNH SƠN LA VIỆT NAM VỚI CÁC TỈNH BẮC LÀO TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN Lường Văn Yệu Sở Khoa học và Công nghệ Sơn La Email luongyeu99@ H ai nước Việt Nam Lào luôn có truyền thống đoàn kết trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm dựng nước và giữ nước. Hai dân tộc đã gắn bó và giúp đỡ lẫn nhau trong hai cuộc kháng Ngày nhận bài 24 7 2020 chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ giành lại độc lập dân tộc. Ngày phản biện 06 11 2020 Sau khi Việt Nam thống nhất đất nước ngày 30 4 1975 và Lào giành Ngày tác giả sửa 12 11 2020 độc lập dân tộc ngày 2 12 1975 hai nước đã đặt quan hệ ngoại giao hữu nghị đặc biệt. Từ đó sự hợp tác toàn diện giúp đỡ lẫn nhau về Ngày duyệt đăng 14 11 2020 kinh tế văn hóa y tế giáo dục an ninh quốc phòng giữa hai nước Ngày phát hành 20 11 2020 tiếp tục đơm hoa kết trái. Đây chính là nền tảng khởi nguồn cho quan hệ hợp tác toàn diện giữa các dân tộc của tỉnh Sơn La Việt DOI Nam với các tỉnh Bắc Lào trong quá trình phát triển sau này. https 0866-773X 435 Với việc phân tích mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa tỉnh Sơn La với các tỉnh Bắc Lào bài viết góp phần làm rõ nét thêm mối quan hệ truyền thống gắn bó đặc biệt của hai đất nước Việt Lào anh em trong truyền thống và hiện tại. Từ khóa Tỉnh Sơn La Tỉnh Hủa Phăn Các tỉnh Bắc Lào Quan hệ hợp tác toàn diện. 1. Đặt vấn đề nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài tỉnh nghiên Với nhiệm vụ xây dựng đường biên giới hòa cứu một cách hệ thống bằng đề tài khoa học cấp tỉnh bình hữu nghị hợp tác toàn diện về bảo vệ đường hoặc cấp quốc gia. Tài liệu chính dùng trong nghiên biên giới hữu nghị phát triển kinh tế xây dựng cứu này là báo cáo định kỳ hằng năm của tỉnh Sơn hạ tầng kiến thiết cơ bản phát triển kinh tế nông La và các tỉnh Bắc Lào về kết quả thực hiện hợp tác nghiệp thương mại giáo dục đào tạo y tế văn hóa toàn diện. khoa học công nghệ hơn 40 năm qua mối quan Bên cạnh đó cũng có một số hội thảo khoa học hệ hợp tác giữa tỉnh Sơn La với .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    69    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.