Du lịch sinh thái cộng đồng Na Hang trong bối cảnh hội nhập toàn cầu

Mô hình du lịch sinh thái cộng đồng đang ngày càng phổ biến bởi nó hướng đến việc liên kết giữa khả năng khai thác tài nguyên hợp lý, bền vững và trách nhiệm bảo vệ môi trường tự nhiên của cộng đồng địa phương. Bài viết này phân tích, làm rõ tiềm năng và điều kiện thực tế của huyện Na Hang (tỉnh Tuyên Quang) để phát triển du lịch sinh thái cộng đồng hiệu quả trong bối cảnh hội nhập toàn cầu. | KINH NGHIỆM THỰC TIỄN DU LỊCH SINH THÁI CỘNG ĐỒNG NA HANG TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP TOÀN CẦU Phạm Thị Cẩm Vâna Hoàng Thị Lệ Thảob Viện Dân tộc học a b Email phamcamvan0403@ Email nungathao@ M ô hình du lịch sinh thái cộng đồng đang ngày càng phổ biến bởi nó hướng đến việc liên kết giữa khả năng khai thác tài nguyên hợp lý bền vững và trách nhiệm bảo vệ môi trường tự nhiên của cộng đồng địa phương. Đó cũng là sự hài hòa giữa Ngày nhận bài 10 8 2020 lợi ích kinh tế và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên không chỉ quan Ngày phản biện 09 11 2020 tâm bảo vệ môi trường tự nhiên du lịch sinh thái cộng đồng ở một Ngày tác giả sửa 12 11 2020 số địa phương đang được tổ chức xây dựng và phát triển với mục Ngày duyệt đăng 13 11 2020 tiêu gìn giữ và phát huy môi trường văn hóa. Mỗi địa phương có Ngày phát hành 20 11 2020 đặc thù thế mạnh riêng trong phát triển du lịch sinh thái cộng đồng không thể áp đặt mô hình chung. Bài viết này phân tích làm rõ tiềm năng và điều kiện thực tế của huyện Na Hang tỉnh Tuyên DOI Quang để phát triển du lịch sinh thái cộng đồng hiệu quả trong https 0866-773X 447 bối cảnh hội nhập toàn cầu. Từ khóa Du lịch sinh thái Du lịch cộng đồng Hội nhập Toàn cầu Văn hóa. 1. Đặt vấn đề Na Hang là huyện vùng cao của tỉnh Tuyên Theo Luật Du lịch Việt Nam ban hành ngày Quang cách trung tâm thành phố Tuyên Quang 19 06 2017 du lịch là các hoạt động có liên quan 111km về phía Bắc. Nơi đây có nhiều tài nguyên đến chuyến đi của con người ngoài nơi cư trú sinh thái tự nhiên và nhân văn cho phát triển du thường xuyên trong thời gian không quá 01 năm lịch. Huyện nằm trên vòng cung sông Gâm nên có liên tục nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan nghỉ địa hình đa dạng núi đất và núi đá xen kẽ tạo thành dưỡng giải trí tìm hiểu khám phá tài nguyên du nhiều thung lũng có khu bảo tồn thiên nhiên Na lịch hoặc kết hợp với mục đích hợp pháp khác. Du Hang hồ Na Hang ruộng bậc thang Hồng Thái lịch sinh thái DLST là loại hình du lịch dựa vào Đây

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
203    1    1    04-10-2022
1    7    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.