Tài liệu thiết kế và thi công tường chắn đất có cốt (Mô hình tường chắn đất (cát) có cốt (giấy))

Tạo sân chơi cho sinh viên khối kĩ thuật xây dựng; kích thích tinh thần học tập của sinh viên, gắn bài toán thực tế vào công tác học tập, thực hành thiết kế, thi công tường chắn đất có cốt chịu tải trọng cao. | TÀI LIỆU THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG TƯỜNG CHẮN ĐẤT CÓ CỐT Mô hình tường chắn đất cát có cốt giấy LỚP ĐỒ ÁN CDIO CIE 396A A. Mục đích Tạo sân chơi cho sinh viên khối kĩ thuật xây dựng. Kích thích tinh thần học tập của sinh viên gắn bài toán thực tế vào công tác học tập thực hành. B. Nội dung Sinh viên vận dụng kiến thức đã học trong môn Cơ học đất để thiết kế một tường chắn đất có cốt Đề xuất ý tưởng thiết kế thiết kế thi công tường chắn đất có cốt thử nghiệm vận hành và rút ra kết luận về các vấn đề có liên quan đến thiết kế thi công tường chắn đất. C. Nhiệm vụ cụ thể 1. Nhóm sinh viên thử nghiệm các chỉ tiêu vật liệu cấu thành tường chắn là thông số đầu vào của quá trình thiết kế bằng các phương pháp đơn giản góc nội ma sát của tường dung trọng tự nhiên độ ẩm cường độ của vật liệu làm cốt tường sự dính bám của đất và cốt sự liên kết giữa cốt và . 2. Nhiệm vụ và yêu cầu thiết kế Sinh viên thiết kế một tường chắn bằng giấy bìa khối đất sau tường là đất cát đầm chặt cốt gia cường là giấy cốt liên kết với mặt tường bằng băng keo. xem quy tắc cuộc thi Điều kiện làm việc chịu tải trọng thẳng đứng sau lưng tường và tải trọng ngang. xem quy tắc cuộc thi . Sinh viên đề xuất ý tưởng thiết kế bao gồm hình dạng kích thước của cốt gia cố bố trí các lưới cốt gia cố đất vị trí số lượng . 3. Thiết kế - Thiết kế chi tiết hình dạng kích thước bước cốt mặt bằng mặt cắt - Thiết kế gia cố cốt và tường - Kiểm toán cường độ ổn định của tường - Thống kê khối lượng. 4. Thi công và vận hành xem phần quy tắc cuộc thi Sinh viên sử dụng cát đã được cho trước thi công trong thời gian quy định. 5. Thử tải. D. Yêu cầu về cơ sở vật chất Các thiết bị vật liệu có thể tái sử dụng 1. Bộ thí nghiêm xác định góc nội ma sát của cát dung trọng khô độ ẩm. đã có ở Phòng Thí nghiệm 2. Thiết bị xác định cường độ của giấy bìa làm cốt và sự liên kết giữa cốt và tường bìa carton 9 3. Cân chính xác . 4. Thùng gỗ búa gỗ đầm đất. 5. Cát m3 cho mỗi nhóm có thể tái sử dụng 6. 2 xô gia tải 7. 2 ống nhựa

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.