Bài giảng Dự án đầu tư xây dựng công trình

"Bài giảng Dự án đầu tư xây dựng công trình" được biên soạn nhằm tìm hiểu tổng quan về đầu tư (An Overview of Investment); dự án đầu tư xây dựng công trình (Construction Investment Project). Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu. | CHƯƠNG 1 DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CONSTRUCTION INVESTMENT PROJECT NỘI DUNG I. TỔNG QUAN VỀ ĐẦU TƯ An overwiew of investment II. DỰ ÁN ĐẦU TƯ XD CÔNG TRÌNH Construction Investment Project KHÁI NIỆM HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ ĐẦU TƯ Investment Đầu tư là hoạt động bỏ vốn ở hiện tại nhằm tạo ra một tài sản nào đó và vận hành khai thác nó để nhằm mục đích sinh lợi hoặc để thỏa mãn nhu cầu nào đó của người đầu tư trong một khoảng thời gian xác định trong tương lai. KHÁI NIỆM HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Construction Investment Hoạt động đầu tư xây dựng là hoạt động bỏ vốn ở hiện tại để xây dựng hoặc cải tạo mở rộng các công trình xây dựng. Có tầm ảnh hưởng lớn đến sự tăng trưởng và phát triển toàn xã hội. PHÂN LOẠI HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ THEO ĐỐI TƯỢNG ĐẦU TƯ INVESTMENT OBJECT Đối tượng vật chất Đối tượng phi vật chất Đầu tư tài chính PHÂN LOẠI HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ THEO CHỦ ĐẦU TƯ INVESTOR Chủ đầu tư là Nhà nước Chủ đầu tư là các doanh nghiệp Chủ đầu tư là cá nhân hộ gia đình Chủ đầu tư nước ngoài PHÂN LOẠI HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ THEO GIÁC ĐỘ TÁI SẢN XUẤT TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Đầu tư mới Đầu tư thay thế Đầu tư cải tạo mở rộng Đầu tư sửa chữa tài sản PHÂN LOẠI HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ THEO THỜI ĐOẠN KẾ HOẠCH Đầu tư ngắn hạn 1 5 năm Đầu tư trung hạn 5 10 năm Đầu tư dài hạn gt 10 năm QUÁ TRÌNH ĐẦU TƯ Nhà nước Goverment Doanh nghiệp Enterprise NỘI DUNG I. TỔNG QUAN VỀ ĐẦU TƯ An overwiew of investment II. DỰ ÁN ĐẦU TƯ XD CÔNG TRÌNH Construction Investment Project II. DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCT 1 KHÁI NIỆM Definition 2 PHÂN LOẠI Classification 3 VAI TRÒ Role 4 VÒNG ĐỜI Life Cycle 5 NỘI DUNG Content ĐỐI TƯỢNG LIÊN QUAN 6 Related Organizations KHÁI NIỆM Hoạt động đầu tư xây dựng Chịu tác động của nhiều yếu tố bên ngoài Chứa nhiều yếu tố bất định không chắc chắn Phức tạp và rủi ro cao Dự án đầu tư xây dựng công trình KHÁI NIỆM Theo Luật Xây dựng 2014 quot Dự án đầu tư xây dựng là tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc sử dụng vốn để tiến hành hoạt động xây dựng nhằm phát triển duy trì nâng cao chất lượng công .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
37    8    1    30-09-2022
22    7    1    30-09-2022
33    6    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.