Bài giảng Luật Xây dựng: Chương 4 - Nguyễn Quốc Lâm

"Bài giảng Luật Xây dựng - Chương 4: Khảo sát và thiết kế xây dựng" được biên soạn với các nội dung giúp người học tìm hiểu các quy định về khảo sát xây dựng; thiết kế xây dựng công trình. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức. | Nguyễn Quốc Lâm Khoa Xây dựng CHƯƠNG 4. KHẢO SÁT VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG Kèm theo Nghị định số 46 2015 NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng Thông tư số 18 2016 TT-BXD ngày 30 06 2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định phê duyệt dự án và thiết kế dự toán xây dựng công trình. Thông tư số 13 2016 TT-BXD ngày 29 6 2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết về thi tuyển tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng. Mục tiêu Sau khi học xong chương này sinh viên biết được các quy định về Khảo sát xây dựng Thiết kế xây dựng công trình. KHẢO SÁT XÂY DỰNG Các trường hợp khảo sát xây dựng Điều 74 Khảo sát xây dựng gồm khảo sát địa hình khảo sát địa chất công trình khảo sát địa chất thuỷ văn khảo sát hiện trạng công trình và các công việc khảo sát khác phục vụ cho hoạt động xây dựng. Khảo sát xây dựng chỉ được tiến hành theo nhiệm vụ khảo sát đã được phê duyệt. Yêu cầu đối với khảo sát xây dựng Điều 74 1. Nhiệm vụ khảo sát phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng phải được lập phù hợp với loại cấp công trình xây dựng loại hình khảo sát bước thiết kế và yêu cầu của việc lập thiết kế xây dựng. 2. Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng phải đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ khảo sát xây dựng và tuân thủ tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật về khảo sát xây dựng được áp dụng. 3. Công tác khảo sát xây dựng phải tuân thủ phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng bảo đảm an toàn bảo vệ môi trường đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ khảo sát xây dựng được duyệt và được kiểm tra giám sát nghiệm thu theo quy định. 4. Kết quả khảo sát xây dựng phải được lập thành báo cáo bảo đảm tính trung thực khách quan phản ánh đúng thực tế và phải được phê duyệt. 5. Nhà thầu khảo sát xây dựng phải đủ điều kiện năng lực phù hợp với loại cấp công trình xây dựng loại hình khảo sát. Bài giảng Luật Xây dựng Trang 69 Nguyễn Quốc Lâm Khoa Xây dựng Điều kiện của tổ chức khảo sát xây dựng Điều 153 1. Có đủ năng lực khảo sát xây dựng. 2. Mỗi nhiệm

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.