Bài giảng Luật Xây dựng: Chương 5 - Nguyễn Quốc Lâm

"Bài giảng Luật Xây dựng - Chương 5: Xây dựng công trình và quản lý kỹ thuật chất lượng công trình" với mục tiêu sau khi học xong chương này, sinh viên biết được các quy định về Giấy phép xây dựng; giải phóng mặt bằng xây dựng công trình; thi công xây dựng công trình; giám sát thi công xây dựng công trình; xây dựng công trình đặc thù. | Nguyễn Quốc Lâm Khoa Xây dựng CHƯƠNG 5. XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ QUẢN LÝ KỸ THUẬT CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH Kèm theo Nghị định số 46 2015 NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng Nghị định số 53 2017 NĐ-CP của Chính phủ Quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng Thông tư số 15 2016 TT-BXD ngày 30 06 2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng. Thông tư số 04 2017 TT-BXD ngày 30 3 2017 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong xây dựng công trình Thông tư số 29 2016 TT-BXD ngày 29 12 2016 của Bộ Xây dựng về việc ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với cần trục tháp máy vận thăng và sàn treo nâng người sử dụng trong thi công xây dựng. Mục tiêu Sau khi học xong chương này sinh viên biết được các quy định về Giấy phép xây dựng Giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Thi công xây dựng công trình Giám sát thi công xây dựng công trình Xây dựng công trình đặc thù. GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Đối tượng và các loại giấy phép xây dựng 1. Trước khi khởi công xây dựng công trình chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của Luật này trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. 2. Công trình được miễn giấy phép xây dựng gồm a Công trình bí mật nhà nước công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp và công trình nằm trên địa bàn của hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên b Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng được Thủ tướng Chính phủ Bộ trưởng Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư c Công trình xây dựng tạm phục vụ thi công xây dựng công trình chính d Công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị nhưng phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về hướng tuyến công trình Bài giảng Luật Xây dựng Trang 82 Nguyễn Quốc Lâm Khoa Xây dựng đ Công trình xây dựng thuộc dự án khu công nghiệp khu chế xuất khu công nghệ cao có .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
18    7    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.