Bài giảng Kết cấu nhà thép – Chương 3: Kết cấu thép nhà cao tầng

"Bài giảng Kết cấu nhà thép – Chương 3: Kết cấu thép nhà cao tầng" trình bày đại cương về nhà cao tầng; kết cấu chịu lực của nhà cao tầng; tải trọng và tác động; tính toán nhà cao tầng. | CHƯƠNG 3 KCT NHÀ CAO TẦNG BG KẾT CẤU NHÀ THÉP CHƯƠNG III KẾT CẤU THÉP NHÀ CAO TẦNG CHƯƠNG III KẾT CẤU THÉP NHÀ CAO TẦNG high-rise steel structure high-rise steel structure . ĐẠI CƯƠNG VỀ NHÀ CAO TẦNG Introduction . Định nghĩa và phân loại Define and classify . Định nghĩa và phân loại Define and classify Phân loại nhà cao tầng Nhà cao tầng là một công trình xây dựng lớn và phức tạp. Theo chiều cao Thiết kế và xây dựng nhà cao tầng đòi hỏi nhiều tri thức và kinh - Nhóm I 9 16 tầng H lt 50m nghiệm liên quan đến nhiều ngành nhiều lĩnh vực khác nhau. - Nhóm II 17 25 tầng H lt 75m Nhà cao tầng có thể định nghĩa là Một công trình xây dựng được xem là cao tầng tại một vùng hoặc một thời kỳ nào đó nếu chiều - Nhóm III 26 40 tầng H lt 100m cao của nó quyết định đến các điều kiện thiết kế thi công hoặc sử - Nhóm IV Siêu cao tầng gt 40 tầng H gt 100m dụng khác với các ngôi nhà nhà khác. Theo Ủy ban quốc tế về nhà cao tầng PHẠM VIẾT HIẾU - DTU 1 PHẠM VIẾT HIẾU - DTU 3 CHƯƠNG III KẾT CẤU THÉP NHÀ CAO TẦNG CHƯƠNG III KẾT CẤU THÉP NHÀ CAO TẦNG high-rise steel structure high-rise steel structure . Định nghĩa và phân loại Define and classify . Định nghĩa và phân loại Define and classify Phân loại nhà cao tầng Phân loại nhà cao tầng Theo chức năng sử dụng Theo hình thức kết cấu chịu lực -Nhà ở Căn hộ cho thuê chung cư - Kết cấu chịu lực chính tấm tường vách. -Nhà làm việc văn phòng cho thuê trụ sở - Kết cấu chịu lực chính hệ thanh khung giằng . -Bệnh viện - Kết cấu chịu lực chính Hệ kết hợp Tường khung lõi. -Siêu thị trung tâm thương mại PHẠM VIẾT HIẾU - DTU 2 PHẠM VIẾT HIẾU - DTU 4 ThS. PHẠM VIẾT HIẾU - DTU 1 CHƯƠNG 3 KCT NHÀ CAO TẦNG BG KẾT CẤU NHÀ THÉP CHƯƠNG III KẾT CẤU THÉP NHÀ CAO TẦNG CHƯƠNG III KẾT CẤU THÉP NHÀ CAO TẦNG high-rise steel structure high-rise steel structure . Những ưu điểm cơ bản của nhà cao tầng bằng kết cấu thép . Định nghĩa và phân loại Define and classify The basic advantages of high-rise buildings with steel structure Phân

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    5    1    28-09-2022
633    7    1    28-09-2022
3    57    1    28-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.