Bài giảng Photoshop - Chương 3: Cơ bản về chỉnh sửa ảnh

"Bài giảng Photoshop - Chương 3: Cơ bản về chỉnh sửa ảnh" thông tin đến người học những hướng dẫn chọn độ phân giải thích hợp cho một tấm hình sca; crop một tấm hình để có kích thước thích hợp; điều chỉnh tông màu của tấm hình; loại bỏ những màu không thích hợp bằng Auto Color; điều chỉnh độ Saturation và Brighness của một vùng nhất định trên một tấm hình sử dụng công cụ Sponge và Dodge; thiết lập bộ lọc Unsharp Mask để hoàn thiện quá trình chỉnh sửa; lưu một file dưới định dạng của PTS để bạn có thể dùng nó và những việc căn chỉnh. | Chương 3 Cơ bản về chỉnh sửa ảnh PTS và IR bao gồm rất nhiều công cụ và lệnh cho phép bạn tăng chất lượng của hình ảnh. Chương này sẽ từng bước hướng dẫn bạn bạn đi suốt quá trình định dạng lại file hình chỉnh sửa để có được những tấm hình như ý. Trong chương này bạn sẽ học được những điều sau Chọn độ phân giải thích hợp cho một tấm hình sca Crop một tấm hình để có kích thước thích hợp Điều chỉnh tông màu của tấm hình Loại bỏ những màu không thích hợp bằng Auto Color. Điều chỉnh độ Saturation và Brighness của một vùng nhất định trên một tấm hình sử dụng công cụ Sponge và Dodge Thiết lập bộ lọc Unsharp Mask để hoàn thiện quá trình chỉnh sửa Lưu một file dưới định dạng của PTS để bạn có thể dùng nó và những việc căn chỉnh Chương này sẽ sử dụng PTS nhưng cách sử dụng những chức năng tương tự sẽ được đề cập khi cần thiết trong IR Chiến lược xử lý ảnh Bạn có thể chỉnh sửa một tấm hình trông như được chụp bởi những chuyên gia giàu kinh nghiệm. Bạn có thể sửa những sai sót của chất lượng màu và tông màu được tạo ra trong quá trình chụp hình hoặc scan hình. Bạn cũng có thể chỉnh sửa những thiếu sót trong bố cục của bức tranh và làm rõ toàn cảnh một tấm hình. PTS cung cấp một bộ công cụ chỉnh sửa màu sắc toàn diện để điều chỉnh tông màu của những tấm hình riêng lẻ. IR có bộ công cụ xử lý màu cơ bản hơn bao gồm Levels Auto Levels Brightness Contrast Hue Saturation Destuarion Invert Variations và bộ lọc Unsharp Mask. Nhưng bước cơ bản để xử lý ảnh Có 6 bước cơ bạn trong việc xử lý ảnh Kiểm tra chất lượng scan và chắc chắn rằng độ phân giải thích hợp với cách mà bạn sẽ dùng tấm hình Crop một tấm hình để có kích cỡ và hướng thích hợp Điều chỉnh độ tương phản và tông màu của bức ảnh Loại bỏ những màu không cần thiết Điều chỉnh màu và tông màu của một vùng nhất định trong tấm hình để tạo độ bóng Midtones Shadow và Desaturate. Làm rõ toàn bố cục của bức tranh. Thường thì bạn nên theo thứ tự như trên khi xử lý một tấm hình. Nếu không kết quả của một bước có thể tạo ra những thay .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
176    62    1    30-09-2022
187    7    1    30-09-2022
45    9    2    30-09-2022
11    53    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.