Đảm bảo chất lượng giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật trong các nhà trường phổ thông

Nội dung chính của bài báo gồm: Thế nào là đảm bảo chất lượng giáo dục hòa nhập; quy trình thực hiện đảm bảo chất lượng giáo dục; vận dụng quy trình này để thực hiện đảm bảo chất lượng giáo dục hòa nhập ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo. | JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE DOI Educational Sci. 2015 Vol. 60 No. 6BC pp. 45-55 This paper is available online at http ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HÒA NHẬP HỌC SINH KHUYẾT TẬT TRONG CÁC NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG Nguyễn Xuân Hải Khoa Giáo dục Đặc biệt Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội Tóm tắt. Giáo dục hòa nhập được Nhà nước ta định hướng là phương thức giáo dục chủ yếu nhằm thực hiện mục tiêu 70 các em khuyết tật được đến trường theo Chiến lược Phát triển Giáo dục 2011 - 2020. Bên cạnh việc cần phải tiếp tục huy động số lượng trẻ khuyết tật đi học thì chất lượng và đảm bảo chất lượng giáo dục hòa nhập là vấn đề được đặt ra cần được các nhà trường tập trung quan tâm giải quyết trong giai đoạn hiện nay. Nội dung chính của bài báo gồm i Thế nào là đảm bảo chất lượng giáo dục hòa nhập ii Quy trình thực hiện đảm bảo chất lượng giáo dục iii Vận dụng quy trình này để thực hiện đảm bảo chất lượng giáo dục hòa nhập ở Việt Nam. Từ khóa Chất lượng giáo dục đảm bảo chất lượng giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật quản lí chất lượng. 1. Mở đầu Với định hướng thực hiện giáo dục hòa nhập của Nhà nước ta cùng với những nỗ lực của toàn ngành giáo dục đến nay đã có nhiều trẻ khuyết tật được đến trường học hòa nhập không chỉ ở các trường mầm non tiểu học mà còn ở các trường bậc trung học và cao hơn. Theo tổng hợp số liệu báo cáo hàng năm từ các địa phương của Bộ Giáo dục và Đào tạo GD amp ĐT hiện đã có khoảng gần 600 nghìn học sinh khuyết tật đang đi học chủ yếu là học hòa nhập ở các trường mầm non và phổ thông. Bên cạnh việc cần phải tiếp tục huy động số lượng trẻ khuyết tật đi học nhằm đạt mục tiêu 70 các em được đến trường theo Chiến lược Phát triển Giáo dục 2011 - 2020 chất lượng và đảm bảo chất lượng giáo dục hòa nhập là một vấn đề được đặt ra cần được các nhà trường tập trung quan tâm giải quyết trong giai đoạn hiện nay 1 . Đã có nhiều công trình nghiên cứu về đảm bảo chất lượng giáo dục nói chung trên cả thế giới và trong nước như Keith .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.