Điều chỉnh trong dạy học đọc hiểu cho học sinh rối loạn phổ tự kỉ học tiểu học hòa nhập

Trên cơ sở phân tích hạn chế, các yếu tố chủ quan và khách quan ảnh hưởng đến kĩ năng đọc hiểu của học sinh rối loạn phổ tự kỉ bài viết đề xuất những điều chỉnh trong dạy học đọc hiểu cho học sinh rối loạn phổ tự kỉ học tiểu học hòa nhập. Đó là quá trình điều chỉnh toàn diện về mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện, hình thức và đánh giá kết quả dạy học đọc hiểu cho học sinh rối loạn phổ tự kỉ học tiểu học hòa nhập. | JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE DOI Educational Sci. 2015 Vol. 60 No. 6BC pp. 81-87 This paper is available online at http ĐIỀU CHỈNH TRONG DẠY HỌC ĐỌC HIỂU CHO HỌC SINH RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỈ HỌC TIỂU HỌC HÒA NHẬP Nguyễn Nữ Tâm An Khoa Giáo dục Đặc biệt Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tóm tắt. Trên cơ sở phân tích hạn chế các yếu tố chủ quan và khách quan ảnh hưởng đến kĩ năng đọc hiểu của học sinh rối loạn phổ tự kỉ bài viết đề xuất những điều chỉnh trong dạy học đọc hiểu cho học sinh rối loạn phổ tự kỉ học tiểu học hòa nhập. Đó là quá trình điều chỉnh toàn diện về mục tiêu nội dung phương pháp phương tiện hình thức và đánh giá kết quả dạy học đọc hiểu cho học sinh rối loạn phổ tự kỉ học tiểu học hòa nhập. Từ khóa Học sinh rối loạn phổ tự kỉ kĩ năng đọc hiểu dạy học đọc hiểu điều chỉnh tiểu học hoà nhập. 1. Mở đầu Kĩ năng đọc hiểu KNĐH là một trong những kĩ năng cần tập trung phát triển cho học sinh rối loạn phổ tự kỉ HS RLPTK cấp tiểu học TH 2 . Tuy nhiên đây lại là một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất với các em 6 . Tại các lớp học hòa nhập chương trình dạy học đọc hiểu DHĐH cho học sinh được dạy theo hình thức lớp bài một cách đại trà HS RLPTK được giáo viên GV ít nhiều điều chỉnh trong quá trình dạy học trên lớp song do hạn định của hình thức lớp - bài nên giới hạn của điều chỉnh là điều khó tránh. Vậy làm thế nào để GV có thể thực hiện tốt vấn đề điều chỉnh trong DHĐH cho HS RLPTK xác định nội dung và cách thức điều chỉnh như thế nào cho phù hợp nhằm nâng cao kết quả DHĐH cho các em là vấn đề chính được đề cập trong bài viết. Ngoài vấn đề liên quan đến DHĐH cho HS RLPTK bài viết là sự tiếp nối các nghiên cứu về vấn đề điều chỉnh trong dạy học hòa nhập như một trong những điều kiện để nâng cao chất lượng giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật 3 . 2. Nội dung nghiên cứu RLPTK là một dạng khuyết tật phát triển được đặc trưng bởi ba khiếm khuyết chính về giao tiếp tương tác xã hội và có hành vi sở thích hoạt động mang tính .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.