Phối hợp giữa giáo viên hòa nhập với giáo viên can thiệp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ khiếm thính trong trường mầm non hòa nhập

Nội dung bài báo này đề cập đến sự phối hợp giữa giáo viên hòa nhập với giáo viên can thiệp trong trường mầm non hòa nhập, sự phối hợp này thể hiện trong các nội dung: Đánh giá trẻ trước khi vào trường, xác định mục tiêu giáo dục, xây dựng kế hoạch can thiệp và hỗ trợ hòa nhập, thực hiện mục tiêu can thiệp và hỗ trợ giáo dục, đánh giá tiến bộ và điều chỉnh kế hoạch giáo dục cho phù hợp với trẻ. | JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE DOI Educational Sci. 2015 Vol. 60 No. 6BC pp. 136-142 This paper is available online at http PHỐI HỢP GIỮA GIÁO VIÊN HÒA NHẬP VỚI GIÁO VIÊN CAN THIỆP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CHO TRẺ KHIẾM THÍNH TRONG TRƯỜNG MẦM NON HÒA NHẬP Nguyễn Thị Hiền Học viên cao học K24 Khoa giáo dục Đặc biệt Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tóm tắt. Trường mầm non hòa nhập là môi trường tốt để phát triển ngôn ngữ và giao tiếp cho trẻ khuyết tật nói chung và trẻ khiếm thính nói riêng. Trong môi trường đó muốn có kết quả giáo dục hòa nhập tốt cần thiết có sự chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên tham gia trong suốt cả quá trình. Nội dung bài báo này đề cập đến sự phối hợp giữa giáo viên hòa nhập với giáo viên can thiệp trong trường mầm non hòa nhập sự phối hợp này thể hiện trong các nội dung Đánh giá trẻ trước khi vào trường xác định mục tiêu giáo dục xây dựng kế hoạch can thiệp và hỗ trợ hòa nhập thực hiện mục tiêu can thiệp và hỗ trợ giáo dục đánh giá tiến bộ và điều chỉnh kế hoạch giáo dục cho phù hợp với trẻ. Cuối cùng đề ra một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của sự phối hợp này. Từ khóa Trẻ khiếm thính trường mầm non hòa nhập phối hợp giáo dục giáo dục hòa nhập giáo viên can thiệp cá nhân. 1. Mở đầu Trong định hướng phát triển giáo dục hòa nhập ở nước ta giai đoạn 2011 - 2020 đã đưa ra mục tiêu hình thành hệ thống giáo dục hòa nhập ở tất cả các cấp học trong hệ thống giáo dục phổ thông hệ thống dịch vụ hỗ trợ giáo dục hòa nhập được triển khai có hiệu quả . Một trong những mục tiêu cụ thể là đến năm 2020 có 70 trẻ em khuyết tật 95 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khác học hòa nhập 4 . Việc đảm bảo cho trẻ khuyết tật học hòa nhập ở trường mầm non tiếp cận giáo dục có chất lượng là vô cùng quan trọng. Để đảm bảo chất lượng giáo dục hòa nhập cần thiết phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các hỗ trợ trong lớp hòa nhập với các can thiệp cá nhân. Trong đó sự phối hợp giữa các lực lượng là điều kiện quan .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.