Thực trạng tổ chức trò chơi xây dựng trong lớp mẫu giáo hòa nhập 5-6 tuổi có trẻ khuyết tật trí tuệ

Giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyêt tật là xu hướng hiện nay trên thế giới và Việt Nam. Nước ta đã triển khai giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật được khoảng 20 năm và đã đạt được một số thành tựu nhất định. Giáo dục hòa nhập ở bậc mầm non những năm gần đây đã được xã hội rất quan tâm. Bài báo này nhằm trao đổi về thực trạng tổ chức trò chơi xây dựng trong các lớp mẫu giáo 5 - 6 tuổi có trẻ khuyết tật trí tuệ học hòa nhập. | JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE DOI Educational Sci. 2015 Vol. 60 No. 6BC pp. 143-154 This paper is available online at http THỰC TRẠNG TỔ CHỨC TRÒ CHƠI XÂY DỰNG TRONG LỚP MẪU GIÁO HÒA NHẬP 5-6 TUỔI CÓ TRẺ KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ Trần Thị Minh Thành Khoa Giáo dục đặc biệt Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tóm tắt. Giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyêt tật là xu hướng hiện nay trên thế giới và Việt Nam. Nước ta đã triển khai giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật được khoảng 20 năm và đã đạt được một số thành tựu nhất định. Giáo dục hòa nhập ở bậc mầm non những năm gần đây đã được xã hội rất quan tâm. Bài báo này nhằm trao đổi về thực trạng tổ chức trò chơi xây dựng trong các lớp mẫu giáo 5 - 6 tuổi có trẻ khuyết tật trí tuệ học hòa nhập. Từ khóa Tổ chức trò chơi khuyết tật trí tuệ mẫu giáo hòa nhập giáo dục hòa nhập trò chơi xây dựng. 1. Mở đầu Giáo dục hòa nhập là xu hướng tất yếu của xã hội hiện nay. Ở nước ta giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật đã được quan tâm khoảng 2 thập niên trở lại đây. Từ năm học 2002 2003 các tỉnh thành xây dựng Ban chỉ đạo giáo dục trẻ khuyết tật ở địa phương công tác giáo dục trẻ khuyết tật được đưa vào trong hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục của các năm học 3 . Năm 2006 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quy định về giáo dục hòa nhập dành cho người khuyết tật số 23 2006 QĐ BGD amp ĐT 2 bao gồm các vấn đề về tổ chức hoạt động giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật giáo viên giảng viên nhân viên giáo dục hòa nhập người khuyết tật trong giáo dục hòa nhập và cơ sở vật chất trang thiết bị và đồ dùng dạy học. Quy định này tác động mạnh mẽ đến việc nâng cao chất lượng và số lượng giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật nói chung và trẻ khuyết tật trí tuệ KTTT nói riêng. Việc triển khai Dự án giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật mầm non và Đề án Phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi cũng đã tạo điều kiện cho trẻ em khuyết tật nói chung và KTTT nói riêng được đến trường vui chơi học tập cùng các bạn tạo cơ hội tốt cho trẻ phát .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.