Giáo dục kĩ năng học đường cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ ở lớp tiền tiểu học - Bước đệm cho giáo dục hòa nhập cấp tiểu học

Trong bài viết này, các tác giả đi vào vấn đề giáo dục kĩ năng học đường cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ ở lớp tiền tiểu học – Lớp học dành cho trẻ có nhu cầu đặc biệt được đặt tại các trung tâm chuyên biệt nhằm giúp trẻ bước vào tiểu học hòa nhập được thuận lợi, dễ dàng hơn. | JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE DOI Educational Sci. 2015 Vol. 60 No. 6BC pp. 194-201 This paper is available online at http GIÁO DỤC KĨ NĂNG HỌC ĐƯỜNG CHO TRẺ RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỈ Ở LỚP TIỀN TIỂU HỌC - BƯỚC ĐỆM CHO GIÁO DỤC HÒA NHẬP CẤP TIỂU HỌC Mai Thị Phương Trung tâm nghiên cứu Giáo dục Đặc biệt - Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam Tóm tắt. Giáo dục kĩ năng học đường cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ ở lớp tiền tiểu học là một công việc rất cần thiết để chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1. Trong bài viết này chúng tôi đưa ra 10 biện pháp để giáo dục kĩ năng học đường cho trẻ đó là 1. Đánh giá khả năng điểm mạnh sở thích của trẻ mức độ kĩ năng học đường của trẻ 2. Chuẩn bị nhân lực và cơ sở vật chất 3. Tập huấn cha mẹ giáo viên 4. Tổ chức sắp xếp lớp học theo hướng Cấu trúc hóa môi trường học tập của trẻ 5. Tổ chức hình thức lớp học và tiết học 6. Hình ảnh hóa thông tin 7. Làm mẫu kĩ năng kết hợp lời nhắc 8. Sử dụng các biện pháp khuyến khích khen thưởng hoặc trách phạt 9. Sử dụng âm nhạc thơ ca 10. Sử dụng các trò chơi có luật. Hi vọng các biện pháp này sẽ giúp trẻ tự kỉ bước vào tiểu học được thuận lợi hơn hòa nhập vào môi trường trường học tốt hơn. Từ khóa Trẻ rối loạn phổ tự kỉ kĩ năng học đường giáo dục hòa nhập. 1. Mở đầu Hiện nay trẻ rối loạn phổ tự kỉ đã trở nên rất quen thuộc với cộng đồng xã hội Việt Nam là một đối tượng trẻ đang cần được quan tâm đặc biệt cùng với các đối tượng trẻ khuyết tật khác. Chúng ta cũng cần nhìn nhận một sự thật rằng trẻ rối loạn phổ tự kỉ cũng là trẻ em và là một đối tượng trẻ có nhu cầu đặc biệt cần được giúp đỡ hỗ trợ để trẻ được đảm bảo quyền được chăm sóc giáo dục như bao trẻ khác theo như Công ước Quốc tế về quyền trẻ em hiến pháp các bộ luật Luật giáo dục Luật Người khuyết tật Luật Chăm sóc và giáo dục trẻ em đã nêu 2-5 . Ngành giáo dục cũng xác định giáo dục hòa nhập là hướng đi chính cho trẻ em khuyết tật tất yếu bao gồm cả trẻ rối loạn phổ tự kỉ 5 . Tuy nhiên trên thực tế thì trẻ gặp rất nhiều .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.