Xây dựng và sử dụng trò chơi học tập để dạy học vần cho học sinh khiếm thính học lớp 1 hòa nhập

Bài viết nhằm phân tích một số vấn đề lí luận và thực trạng về việc xây dựng và sử dụng trò chơi học tập để dạy học vần cho học sinh khiếm thính, đề xuất quy trình xây dựng và sử dụng trò chơi học tập để dạy Học vần cho học sinh khiếm thính, giúp giáo viên tổ chức tiết Học vần cho học sinh khiếm thính một cách hiệu quả hơn. | JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE DOI Educational Sci. 2015 Vol. 60 No. 6BC pp. 210-216 This paper is available online at http XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG TRÒ CHƠI HỌC TẬP ĐỂ DẠY HỌC VẦN CHO HỌC SINH KHIỂM THÍNH HỌC LỚP 1 HÒA NHẬP Nguyễn Minh Phượng Khoa Giáo dục Đặc biệt Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tóm tắt. Xây dựng và sử dụng trò chơi học tập để dạy Học vần cho học sinh khiếm thính học lớp 1 hòa nhập là một yêu cầu khách quan nó giúp cho việc học tập phân môn Học vần của học sinh khiếm thính trở nên nhẹ nhàng hấp dẫn dễ hiểu giúp học sinh dễ dàng tiếp thu kiến thức hơn. Thực tế hiện nay các giáo viên gặp rất nhiều khó khăn trong việc xây dựng sử dụng trò chơi học tập để dạy Học vần cho học sinh khiếm thính khiến cho việc tổ chức các tiết Học vần chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Bài viết nhằm phân tích một số vấn đề lí luận và thực trạng về việc xây dựng và sử dụng trò chơi học tập để dạy học vần cho học sinh khiếm thính đề xuất quy trình xây dựng và sử dụng trò chơi học tập để dạy Học vần cho học sinh khiếm thính giúp giáo viên tổ chức tiết Học vần cho học sinh khiếm thính một cách hiệu quả hơn. Từ khóa Học vần Học sinh khiếm thính Trò chơi học tập. 1. Mở đầu Giáo dục hoà nhập cho học sinh khuyết tật đang là một xu hướng phổ biến trên thế giới trong đó có Việt Nam. Hiện nay số lượng học sinh khuyết tật trong đó có học sinh khiếm thính được tham gia học hoà nhập ngày một tăng lên. Ở lớp 1 phân môn Học vần có vị trí vô cùng quan trọng. Phân môn này giúp học sinh lĩnh hội được chữ viết một công cụ mới để sử dụng suốt đời trong học tập và giao tiếp. Học sinh khiếm thính do hạn chế về khả năng nghe dẫn đến hạn chế phát triển ngôn ngữ lời nói cũng vì vậy mà khả năng tư duy của các em bị hạn chế 7 9 . Phân môn Học vần thực sự là một môn học khó đối với các em các em thường cảm thấy tự ti mệt mỏi khi học chung với các học sinh nghe được bình thường. Hơn nữa khi chuyển từ mẫu giáo lên lớp 1 học sinh đã có sự thay đổi hoạt động chủ đạo từ

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.