Phát triển kĩ năng tiền đọc cho trẻ khiếm thính 5-6 tuổi ở trường mầm non hòa nhập

Nội dung bài báo này đề cập đến các biện pháp phát triển kĩ năng tiền đọc cho trẻ khiếm thính ở trường mầm non hòa nhập trên cơ sở phát huy các điểm mạnh của trẻ và hướng đến mục tiêu giúp trẻ đọc hiểu. Các biện pháp bao gồm: Tạo môi trường giàu kích thích trẻ học đọc; tăng cường các hoạt động cùng trẻ đọc sách, xem tranh; sử dụng trò chơi học tập; tổ chức các hoạt động cho trẻ trải nghiệm với biểu tượng, tranh, chữ cái, sách, truyện. | JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE DOI Educational Sci. 2015 Vol. 60 No. 6BC pp. 217-223 This paper is available online at http PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG TIỀN ĐỌC CHO TRẺ KHIẾM THÍNH 5 - 6 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON HÒA NHẬP Bùi Thị Lâm Khoa Giáo dục Đặc biệt Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tóm tắt. Phát triển kĩ năng tiền đọc là một mục tiêu giáo dục cho trẻ khiếm thính 5 - 6 tuổi nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho trẻ vào lớp 1. Nội dung bài báo này đề cập đến các biện pháp phát triển kĩ năng tiền đọc cho trẻ khiếm thính ở trường mầm non hòa nhập trên cơ sở phát huy các điểm mạnh của trẻ và hướng đến mục tiêu giúp trẻ đọc hiểu. Các biện pháp bao gồm tạo môi trường giàu kích thích trẻ học đọc tăng cường các hoạt động cùng trẻ đọc sách xem tranh sử dụng trò chơi học tập tổ chức các hoạt động cho trẻ trải nghiệm với biểu tượng tranh chữ cái sách truyện. Từ khóa Kĩ năng tiền đọc giáo dục hòa nhập trẻ khiếm thính trường mầm non. 1. Mở đầu Phát triển ngôn ngữ là một mục tiêu quan trọng hàng đầu trong giáo dục cho trẻ em lứa tuổi mầm non. Đặc biệt ở giai đoạn 5 - 6 tuổi giai đoạn chuẩn bị sẵn sàng cho trẻ vào lớp 1 hình thành và phát triển kĩ năng tiền đọc - viết là một nội dung của việc chuẩn bị ngôn ngữ để trẻ bước vào học tập ở trường phổ thông. Các nghiên cứu về trẻ mầm non đã phát hiện ra rằng trẻ có nhiều cơ hội nói chuyện đọc sách và chơi cùng người lớn tại gia đình thì kết quả học tập tại trường mầm non và trường tiểu học được cải thiện rõ rệt 3 . Các nhà nghiên cứu cũng đưa ra đề xuất là trường mầm non nên lập kế hoạch thực hiện chương trình hỗ trợ đọc viết thông qua chơi trải nghiệm nhằm chuẩn bị tốt cho trẻ vào tiểu học Hyson Tomlinson 2014 3 . Với trẻ khiếm thính việc chuẩn bị các kĩ năng tiền đọc trước khi vào lớp 1 là rất cần thiết để giúp trẻ học tập có kết quả ở trường phổ thông. Những khó khăn hạn chế về ngôn ngữ nói có ảnh hưởng đến quá trình hình thành kĩ năng tiền đọc của trẻ khiếm thính nếu không được hỗ trợ phù hợp các em sẽ rất .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    5    1    04-10-2022
76    19    1    04-10-2022
125    18    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.