Tiềm năng và giải pháp phát triển du lịch cộng đồng ở tỉnh Sơn La

Bài báo này tập trung nghiên cứu về tiềm năng và các giải pháp về quy hoạch, đầu tư, phát triển cộng đồng, tuyên truyền, quảng bá, xây dựng kết cấu hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực để phát triển du lịch cộng đồng một cách bền vững. | JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE DOI Social Sci. 2015 Vol. 60 No. 5 pp. 169-174 This paper is available online at http TIỀM NĂNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG Ở TỈNH SƠN LA Đỗ Thúy Mùi Khoa Sử - Địa Trường Đại học Tây Bắc Tóm tắt. Sơn La có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch cộng đồng. Địa hình đất đai khí hậu nguồn nước sinh vật rất đa dạng phong phú. Các giá trị văn hóa truyền thống cũng mang những nét đặc trưng riêng hấp dẫn du khách thập phương. Bài báo này tập trung nghiên cứu về tiềm năng và các giải pháp về quy hoạch đầu tư phát triển cộng đồng tuyên truyền quảng bá xây dựng kết cấu hạ tầng đào tạo nguồn nhân lực để phát triển du lịch cộng đồng một cách bền vững. Từ khóa Du lịch cộng đồng Sơn La tiềm năng tự nhiên giá trị văn hóa truyền thống. 1. Mở đầu Từ lâu khái niệm về du lịch cộng đồng DLCĐ đã được đề cập ở nhiều quốc gia trên thế giới. Mỗi quốc gia đều có khái niệm riêng. Ở Thái Lan du lịch dựa vào cộng đồng được định nghĩa là loại hình du lịch được quản lí và có bởi chính cộng đồng địa phương hướng đến mục tiêu bền vững về mặt môi trường văn hóa và xã hội. Thông qua DLCĐ du khách có cơ hội tìm hiểu và nâng cao nhận thức về lối sống của cộng đồng địa phương 1 REST 1997 . Tổ chức hướng đến việc giới thiệu và bảo tồn văn hóa bản địa của khu vực châu Mĩ đã đưa ra định nghĩa DLCĐ là loại hình du lịch mà du khách từ bên ngoài đến với cộng đồng địa phương để tìm hiểu về phong tục lối sống niềm tin và được thưởng thức ẩm thực địa phương. Cộng đồng địa phương kiểm soát cả những tác động và những lợi ích thông qua quá trình tham gia vào hình thức du lịch này từ đó tăng cường khả năng tự quản tăng cường phương thức sinh kế và phát huy giá trị truyền thống địa phương . Tổ chức mạng lưới du lịch cộng đồng vì người nghèo cũng đã định nghĩa DLCĐ là một loại hình du lịch bền vững thúc đảy các chiến lược vì người nghèo trong môi trường cộng đồng. Các sáng kiến của DLCĐ nhằm vào mục tiêu thu hút sự tham gia của .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.