Dạy học theo dự án với mô hình lớp học đảo ngược trong B-Learning

Trong bài báo này các tác giả sẽ minh họa quá trình dạy học định hướng hành động mà dạy học dự án là một hình thức dạy học tiêu biểu sẽ được tích hợp như thế nào với phương pháp dạy học giải quyết vấn đề và được vận dụng ra sao với mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học B-learning, nhằm nâng cao năng lực vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề thực tiễn của người học. | JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE DOI Educational Sci. 2015 Vol. 60 No. 8A pp. 222-230 This paper is available online at http DẠY HỌC THEO DỰ ÁN VỚI MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC TRONG B-LEARNING Ngô Tứ Thành Nguyễn Thế Dũng Viện Sư phạm Kỹ thuật Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Tóm tắt. Trong bài báo này chúng tôi giới thiệu một trường hợp nghiên cứu về khả năng ứng dụng hình thức tổ chức dạy học theo dự án với mô hình lớp học đảo ngược trong B-learning. Các phân tích để thấy rằng hình thức dạy học dạy học dự án cùng với quan điểm dạy học hướng hành động và phương pháp dạy học phát hiện - giải quyết vấn đề cùng với mô hình lớp học đảo ngược flipped classroom trong phương thức dạy học B-learning là các yếu tố cho việc đáp ứng đổi mới dạy học định hướng năng lực người học cũng sẽ được đưa quả thực nghiệm và một số khảo sát cho thấy việc áp dụng dạy học theo dự án dạy học Tin học không những mang lại hứng thú học tập nâng cao kết quả học tập của sinh viên mà còn giúp họ năng cao năng lực hành động. Từ khóa Mô hình lớp học đảo ngược B-learning dạy học dựa trên dự án PBL dạy học dựa trên vấn đề phương pháp dạy học tích hợp. 1. Mở đầu Chương trình giáo dục định hướng phát triển năng lực định hướng năng lực hay còn gọi là dạy học định hướng kết quả đầu ra được bàn đến nhiều từ những năm 90 của thế kỉ trước và ngày nay đã trở thành xu hướng giáo dục quốc tế. Giáo dục định hướng phát triển năng lực nhằm mục tiêu hình thành và phát triển năng lực người học. Dạy học định hướng phát triển năng lực về bản chất yêu cầu người học vận dụng những kiến thức kĩ năng một cáchtự tin hiệu quả và thích hợp trong hoàn cảnh phức hợp và có biến đổi trong học tập cả trong nhà trường và ngoài nhà trường trong đời sống thực tiễn 8 . Như vậy quá trình dạy học thay vì chỉ dừng ở mục tiêu dạy học là hình thành kiến thức kĩ năng và thái độ tích cực ở người học còn hướng tới mục tiêu xa hơn đó là trên cơ sở kiến thức kĩ năng được hình thành phát triển khả

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    17    1    02-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.