Sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học triết học

Bài viết này xem xét quan niệm về thảo luận nhóm, những giá trị và hạn chế của nó trong việc truyền thụ và lĩnh hội các tri thức triết học. Bài viết cũng trình bày cách tiến hành một giờ dạy triết học cụ thể theo phương pháp thảo luận nhóm, làm cơ sở cho việc đề xuất một số khuyến nghị nhằm sử dụng có hiệu quả phương pháp này trong dạy học triết học hiện nay. | JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE DOI Educational Sci. 2015 Vol. 60 No. 6 pp. 138-143 This paper is available online at http SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM TRONG DẠY HỌC TRIẾT HỌC Nguyễn Thị Thường Khoa Triết học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tóm tắt. Thảo luận nhóm là một phương pháp dạy học tích cực song chưa được khai thác đúng mức trong thực tiễn dạy học triết học. Bài viết này xem xét quan niệm về thảo luận nhóm những giá trị và hạn chế của nó trong việc truyền thụ và lĩnh hội các tri thức triết học. Bài viết cũng trình bày cách tiến hành một giờ dạy triết học cụ thể theo phương pháp thảo luận nhóm làm cơ sở cho việc đề xuất một số khuyến nghị nhằm sử dụng có hiệu quả phương pháp này trong dạy học triết học hiện nay. Từ khóa Thảo luận nhóm phương pháp dạy học Triết học. 1. Mở đầu Thế kỉ XXI là thời đại của toàn cầu hóa và kinh tế tri thức. Nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam chú trọng cải cách giáo dục đại học nhằm đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức sâu rộng tư duy khoa học phát triển và năng lực thích ứng với sự biến đổi không ngừng của xã hội. Để đáp ứng yêu cầu đó một trong những vấn đề hết sức thiết thực là đổi mới cách dạy cách học bằng việc tìm kiếm những phương thức biện pháp mới. Theo hướng đó phương pháp thảo luận nhóm group discussion được nhiều chuyên gia giáo dục xem là một trong những phương pháp dạy học PPDH có hiệu quả cao trong việc bồi dưỡng năng lực tự học tự nghiên cứu phát huy tính tích cực chủ động của người học 4-7 9 10 . Dù vậy cho tới nay về mặt lí thuyết phương pháp thảo luận nhóm cũng mới chỉ được nghiên cứu ở mức độ giới thiệu với tư cách là một trong rất nhiều các PPDH nói chung 1 2 9 . Trong địa hạt lí luận dạy học Triết học cũng chưa ghi nhận công trình nghiên cứu chuyên biệt nào về phương pháp thảo luận nhóm. Hiện nay thảo luận nhóm là phương pháp được sử dụng khá phổ biến ở các môn học. Tuy nhiên do đặc thù của tri thức Triết học mang tính lí luận cao nên việc giảng dạy môn học này .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.