Một số biểu hiện giá trị sống trong quan hệ bản thân của học sinh trung học phổ thông

Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu thực trạng một số biểu hiện giá trị sống trong quan hệ với bản thân hay trong quan hệ với chính mình của học sinh trung học phổ thông. Kết quả khảo sát trên 1080 học sinh, phụ huynh học sinh và giáo viên ở Hà Nội cho thấy, biểu hiện của học sinh THPT về các giá trị sống trong quan hệ bản thân đạt ở mức trung bình (học sinh chưa sẵn sàng, thường xuyên). | JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE DOI Educational Sci. 2015 Vol. 60 No. 8B pp. 158-166 This paper is available online at http MỘT SỐ BIỂU HIỆN GIÁ TRỊ SỐNG TRONG QUAN HỆ BẢN THÂN CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Vũ Thị Ngọc Tú Khoa Tâm lí - Giáo dục học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tóm tắt. Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu thực trạng một số biểu hiện giá trị sống trong quan hệ với bản thân hay trong quan hệ với chính mình của học sinh trung học phổ thông. Kết quả khảo sát trên 1080 học sinh phụ huynh học sinh và giáo viên ở Hà Nội cho thấy biểu hiện của học sinh THPT về các giá trị sống trong quan hệ bản thân đạt ở mức trung bình học sinh chưa sẵn sàng thường xuyên . Đa số học sinh và phụ huynh học sinh giáo viên đều chỉ ra được các mặt biểu hiện của giá trị sống và những ảnh hưởng của các mặt biểu hiện này trong quan hệ bản thân. Từ khóa Giá trị sống học sinh Trung học phổ thông phụ huynh học sinh giáo viên quan hệ bản thân. 1. Mở đầu Giáo dục hướng tới và góp phần vào sự phát triển của mỗi học sinh nhằm phát huy hoàn toàn những năng lực sẵn có của các em là quan niệm giáo dục toàn diện mới và đáp ứng được nhu cầu của xã hội hiện đại. Để làm được điều này ngoài việc đánh giá học sinh qua kết quả học tập thì cần phải đánh giá được các mặt khác của nhân cách thông qua các hoạt động giáo dục giá trị sống kĩ năng sống để gieo vào lòng học sinh sự tự tin lòng trung thực tinh thần trách nhiệm. . . 3 5 8 . Tuổi học sinh trung học phổ thông THPT là thời kì biến động to lớn với những thay đổi về cơ thể sự phát triển nhận thức cũng như đời sống tâm lí xã hội phong phú với những thay đổi trong mối quan hệ với bạn bè cha mẹ. . . 6 7 . Đây cũng là thời kì mà các em khao khát khám phá về bản thân về ý nghĩa sự tồn tại bản thân do vậy giai đoạn này quan trọng cho sự hình thành và dần dần ổn định về thế giới quan về những giá trị làm người những giá trị về nhân cách các giá trị sống 10 1-10 . Trong bài báo này chúng tôi tìm hiểu .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    5    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.