Hình thành năng lực dạy học cho sinh viên đại học sư phạm qua giảng dạy môn giáo dục học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục - đào tạo

Bên cạnh đó, từ khâu thiết kế, chuẩn bị kế hoạch bài giảng đến khâu tổ chức thực hiện bài giảng cũng cần thay đổi theo tiếp cận năng lực; phối kết hợp các PPDH truyền thống và hiện đại, sử dụng linh hoạt các hình thức dạy học; đổi mới khâu kiểm tra, đánh giá, chú trọng đánh giá quá trình trong học tập, mặt khác, cần có sự đảm bảo cơ bản về môi trường và điều kiện tổ chức hoạt động dạy học môn Giáo dục học trong các nhà trường sư phạm. | JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE DOI Educational Sci. 2015 Vol. 60 No. 8B pp. 172-179 This paper is available online at http HÌNH THÀNH NĂNG LỰC DẠY HỌC CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM QUA GIẢNG DẠY MÔN GIÁO DỤC HỌC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO Nguyễn Thị Thanh Hồng Khoa Tâm lí - Giáo dục học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tóm tắt. Để hình thành năng lực sư phạm cho sinh viên trong quá trình dạy học môn Giáo dục học trước hết người giảng viên cần xác định rõ vai trò của môn học đối với việc hình thành những năng lực sư phạm cho người học từ đó xây dựng bản tham chiếu trong dạy học môn học một cách hợp lí. Bên cạnh đó từ khâu thiết kế chuẩn bị kế hoạch bài giảng đến khâu tổ chức thực hiện bài giảng cũng cần thay đổi theo tiếp cận năng lực phối kết hợp các PPDH truyền thống và hiện đại sử dụng linh hoạt các hình thức dạy học đổi mới khâu kiểm tra đánh giá chú trọng đánh giá quá trình trong học tập mặt khác cần có sự đảm bảo cơ bản về môi trường và điều kiện tổ chức hoạt động dạy học môn Giáo dục học trong các nhà trường sư phạm. Từ khóa Hình thành năng lực dạy học sinh viên sư phạm thông qua môn Giáo dục học. 1. Mở đầu Để hoạt động có hiệu quả cao thì mỗi người đều phải có những năng lực chung phát triển ở trình độ cần thiết và năng lực chuyên môn tương ứng với lĩnh vực công việc của mình. Những năng lực cơ bản này không phải có sẵn mà nó phải được giáo dục phát triển và bồi dưỡng ở mỗi người. Năng lực dạy học là năng lực cơ bản của nhà giáo - những người làm nhiệm vụ giảng dạy giáo dục trong nhà trường và các cơ sở giáo dục. Năng lực dạy học được hình thành và phát triển thông qua nhiều con đường khác nhau nhưng cơ bản nhất là qua quá trình đào tạo ở các nhà trường sư phạm và qua trải nghiệm thực tế cũng như ý thức tự học tự bồi dưỡng của mỗi cá nhân. Vấn đề về năng lực giảng dạy luôn được quan tâm trong các giai đoạn phát triển của nhà trường ở các nước. Tại Liên Xô trước đây và các nước Xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
107    16    1    04-10-2022
3    6    1    04-10-2022
56    3    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.