Khó khăn tâm lí của người đồng tính nam

Bài viết phân tích những thách thức và khó khăn tâm lí của người đồng tính nam ở độ tuổi từ 25 đến 35 và chỉ ra những vấn đề gây nên khó khăn tâm lí của người đồng tính nam trong 4 lĩnh vực: Tình yêu; giao tiếp ứng xử với người khác; mối quan hệ với cha mẹ và định hướng phát triển bản thân. | JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE DOI Educational Sci. 2015 Vol. 60 No. 8B pp. 200-207 This paper is available online at http KHÓ KHĂN TÂM LÍ CỦA NGƯỜI ĐỒNG TÍNH NAM Trần Thanh Hằng Khoa Tâm lí - Giáo dục học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tóm tắt. Bài viết phân tích những thách thức và khó khăn tâm lí của người đồng tính nam ở độ tuổi từ 25 đến 35 và chỉ ra những vấn đề gây nên khó khăn tâm lí của người đồng tính nam trong 4 lĩnh vực Tình yêu Giao tiếp ứng xử với người khác Mối quan hệ với cha mẹ và Định hướng phát triển bản thân. Ngoài ra chúng tôi tiến hành so sánh và tìm hiểu mối tương quan giữa sự công khai hay giấu kín về xu hướng giới tính với khả năng gặp khó khăn tâm lí trong 4 lĩnh vực kể trên. Trên cơ sở đó đề xuất một số ý kiến về trợ giúp tâm lí cho người đồng tính nam ở độ tuổi từ 25 đến 35. Từ khóa Khó khăn tâm lí người đồng tính nam tình yêu giao tiếp ứng xử mối quan hệ với cha mẹ định hướng phát triển bản thân. 1. Mở đầu Người đồng tính là nhóm tồn tại tự nhiên trong bất cứ xã hội nào nhưng sự công khai xu hướng tình dục của những người đồng tính hiện nay còn gặp nhiều rào cản. Không phải người đồng tính nào cũng đủ can đảm để thừa nhận Tôi là người đồng tính . Sự nhận thức về đồng tính chưa đầy đủ những quan điểm về tôn giáo định kiến xã hội sức ép từ phía gia đình hay chính sự mặc cảm của những người đồng tính về sự khác biệt của mình đều có thể là nguyên nhân khiến người đồng tính e ngại bộc lộ xu hướng tình dục đồng tính của mình. Nghiên cứu của nhà tâm lí học xã hội Gregory thực hiện trong 2 năm từ 1990 đến 1992 trên 538 người đồng tính tại Mĩ đã chỉ ra có sự khác biệt tâm lí rất lớn giữa những người đồng tính cả nam và nữ đã công khai và người đồng tính kín Những người đồng tính đã công khai có xu hướng suy nghĩ tích cực hơn đồng thời những người thân và bạn bè của họ cũng có suy nghĩ tích cực hơn về vấn đề đồng tính sau khi biết con em hoặc bạn thân của mình là người đồng tính. Nghiên cứu cũng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.