Gia đình và sự biến đổi giá trị gia đình trong giai đoạn hiện nay

Bài viết trình bày những vấn đề về gia đình và sự biến đổi giá trị gia đình trước trước ảnh hưởng của xã hội hiện đại, của nền kinh tế thị trường, của xu thế toàn cầu hóa. Những giá trị truyền thống có thể bị mai một như chữ Hiếu giữa con cái với cha mẹ, sự chung thủy của bạn đời, sự quan tâm, chia sẻ giữa các thành viên trong gia đình và xuất hiện những giá trị mới như sự tự do cá nhân, bình đẳng trong quan hệ vợ chồng, sự hòa hợp về mặt tình dục, . . . Sự thay đổi ấy có thể là tích cực, có thể là tiêu cực. | JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE DOI Educational Sci. 2015 Vol. 60 No. 8B pp. 208-212 This paper is available online at http GIA ĐÌNH VÀ SỰ BIẾN ĐỔI GIÁ TRỊ GIA ĐÌNH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Đàm Thị Vân Anh Khoa Tâm lí - Giáo dục học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tóm tắt. Bài viết trình bày những vấn đề về gia đình và sự biến đổi giá trị gia đình trước trước ảnh hưởng của xã hội hiện đại của nền kinh tế thị trường của xu thế toàn cầu hóa. Những giá trị truyền thống có thể bị mai một như chữ Hiếu giữa con cái với cha mẹ sự chung thủy của bạn đời sự quan tâm chia sẻ giữa các thành viên trong gia đình và xuất hiện những giá trị mới như sự tự do cá nhân bình đẳng trong quan hệ vợ chồng sự hòa hợp về mặt tình dục . . . Sự thay đổi ấy có thể là tích cực có thể là tiêu cực. Từ đó dẫn đến vấn đề cấp thiết trong giáo dục định hướng giá trị gia đình cho thế hệ trẻ trong giai đoạn hiện nay. Từ khóa Gia đình giá trị gia đình sự biến đổi xã hội truyền thống hiện đại. 1. Mở đầu Gia đình là một trong những thiết chế xã hội cơ bản nhất có vai trò quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của mỗi cá nhân và toàn xã hội. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ Gia đình cộng lại mới thành xã hội xã hội tốt thì gia đình càng tốt gia đình tốt thì xã hội mới tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình . Trong nhiều tác phẩm của mình Người đã đề cập rất rõ đến vai trò của gia đình đối với con người và xã hội. Gia đình là cái nôi nuôi dưỡng con người là nơi con người xây dựng mối quan hệ yêu thương bình đẳng hòa thuận. Nhiều người cho rằng trong giai đoạn hiện nay nền tảng gia đình đang bị lung lay gia đình đang mất đi những giá trị tốt đẹp của mình con người quá coi trọng đồng tiền và đề cao vai trò cá nhân nên mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình trở nên hình thức lỏng lẻo thậm chí bị xem nhẹ. Một số đề tài khoa học cấp Nhà nước và cấp Bộ có liên quan đén vấn đề gia đình được gắn liền với tên tuổi của các tác giả như Vũ Khiêu Lê Thị Quý .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
60    1    1    02-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.