Quy trình xây dựng bài tập giáo dục học đánh giá kết quả học tập của sinh viên đại học sư phạm theo tiếp cận năng lực

Tác giả đề xuất quy trình xây dựng bài tập môn giáo dục học đánh giá kết quả học tập của sinh viên đại học sư phạm theo tiếp cận năng lực giúp người giảng viên giảng dạy môn học này xây dựng được các bài tập phù hợp với khả năng, trình độ của sinh viên của mình cũng như với điều kiện hoàn cảnh cụ thể để sử dụng chúng nhằm hình thành và phát triển các năng lực nghiệp vụ cần thiết của sinh viên trong quá trình học tập môn học. | JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE DOI Educational Sci. 2015 Vol. 60 No. 8B pp. 223-228 This paper is available online at http QUY TRÌNH XÂY DỰNG BÀI TẬP GIÁO DỤC HỌC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC Nguyễn Thị Thanh Trà Khoa Tâm lí - Giáo dục học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tóm tắt. Tác giả đề xuất quy trình xây dựng bài tập môn giáo dục học đánh giá kết quả học tập của sinh viên đại học sư phạm theo tiếp cận năng lực giúp người giảng viên giảng dạy môn học này xây dựng được các bài tập phù hợp với khả năng trình độ của sinh viên của mình cũng như với điều kiện hoàn cảnh cụ thể để sử dụng chúng nhằm hình thành và phát triển các năng lực nghiệp vụ cần thiết của sinh viên trong quá trình học tập môn học. Từ khóa Bài tập giáo dục học đánh giá kết quả học tập đánh giá theo tiếp cận năng lực 1. Mở đầu Đánh giá kết quả học tập KQHT của người học theo tiếp cận năng lực là xu hướng đánh giá đang rất được quan tâm trên thế giới hiện nay 1 2 . Để thực hiện loại đánh giá này thì các bài tập nhiệm vụ là một công cụ quan trọng để đo lường năng lực của người học bởi vì chỉ thông qua quá trình thực hiện các bài tập nhiệm vụ và các sản phẩm người học tạo ra giáo viên mới có thể đánh giá chính xác năng lực của họ. Các nghiên cứu về bài tập xây dựng và sử dụng các bài tập nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn . ở các môn học khác nhau gần đây đã được nhiều tác giả đề cập đến 3 4 5 6 với tư cách là các công cụ đánh giá một số năng lực cụ thể của học sinh phổ thông. Tuy nhiên mỗi môn học có những đặc trưng riêng nên hệ thống năng lực của từng môn là rất khác nhau. Với mỗi đối tượng người học khác nhau việc đo lường mức độ năng lực người học đạt được cũng có những điểm khác nhau. Do đó việc xây dựng hệ thống bài tập đánh giá năng lực ở từng môn học và từng đối tượng người học ở các bậc học là hoàn toàn không giống nhau. Trong khuôn khổ bài báo này chúng tôi đề xuất quy trình .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
189    4    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.