Mô phỏng trong dạy học môn giáo dục học ở trường đại học sư phạm: Những vấn đề lí luận

Một trong những quan điểm tiếp cận hiện đại và phổ biến hiện nay, đó là dạy học mô phỏng. Dạy học mô phỏng được xem xét ở cấp độ lí luận và cấp độ phương pháp. Ở cấp độ phương pháp, dạy học mô phỏng bao gồm một tập hợp các phương pháp dạy học tích cực khác nhau, góp phần hình thành và phát triển các năng lực nghề nghiệp ở sinh viên sư phạm. | JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE DOI Educational Sci. 2015 Vol. 60 No. 8B pp. 241-247 This paper is available online at http MÔ PHỎNG TRONG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC HỌC Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN Đào Thị Ngọc Anh Khoa Tâm lí - Giáo dục học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tóm tắt. Đổi mới dạy học môn giáo dục học trong trường đại học sư phạm đang đặt ra một yêu cầu cho các nhà giáo dục là cần phải tổ chức quá trình dạy học theo những quan điểm tiếp cận mới. Một trong những quan điểm tiếp cận hiện đại và phổ biến hiện nay đó là dạy học mô phỏng. Dạy học mô phỏng được xem xét ở cấp độ lí luận và cấp độ phương pháp. Ở cấp độ phương pháp dạy học mô phỏng bao gồm một tập hợp các phương pháp dạy học tích cực khác nhau góp phần hình thành và phát triển các năng lực nghề nghiệp ở sinh viên sư phạm. Từ khóa Mô phỏng dạy học mô phỏng phương pháp dạy học mô phỏng. 1. Mở đầu Bước sang thế kỉ XXI cùng với sự phát triển của xã hội là sự bùng nổ của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ đã đặt ra một yêu cầu cấp thiết đối với sự nghiệp giáo dục trong đó có sự đổi mới căn bản về phương pháp dạy và học. Một trong những xu hướng đổi mới dạy học hiện đại được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực khác nhau đó là dạy học mô phỏng. Ở Việt Nam việc nghiên cứu mô phỏng với tư cách là một phương pháp dạy học đang được quan tâm và triển khai trong một số lĩnh vực nhất là về kĩ thuật y học tin học quân sự. . . Trong lĩnh vực quân sự phải kể đến đề tài khoa học của Nguyễn Đức Luyện Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ mô phỏng trong kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng 3 . Đề tài này tập trung nghiên cứu lí thuyết về thực tại ảo một loại mô phỏng trên máy tính đồng thời thiết kế một số mô phỏng nhằm phục vụ huấn luyện đào tạo quân sự. Tiếp đến phải kể đến các công trình nghiên cứu về phương pháp mô phỏng trong chuyên ngành sư phạm kĩ thuật Phương pháp mô phỏng trong giảng dạy các chuyên ngành kĩ thuật của tác giả Ngô Tứ Thành 5

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
70    7    1    03-10-2022
5    7    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.