Thực trạng kĩ năng sử dụng từ của trẻ mẫu giáo bé

Kĩ năng sử dụng từ là một trong những kĩ năng ngôn ngữ quan trọng, đặc biệt đối với trẻ nhỏ. Kĩ năng sử dụng từ của trẻ mẫu giáo bé có những đặc điểm xác định về mức độ tính đúng, tính thành thục, tính linh hoạt. Có nhiều yếu tố chủ quan, khách quan khác nhau ảnh hưởng đến kĩ năng sử dụng từ của trẻ, trong đó, mức độ tích cực giao tiếp và phương pháp dạy trẻ nắm vững từ của cha mẹ, giáo viên là hai yếu tố khách quan ảnh hưởng rõ rệt nhất. | JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE DOI Educational Sci. 2015 Vol. 60 No. 8B pp. 248-256 This paper is available online at http THỰC TRẠNG KĨ NĂNG SỬ DỤNG TỪ CỦA TRẺ MẪU GIÁO BÉ Nguyễn Thị Hải Thiện Khoa Tâm lí - Giáo dục học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tóm tắt. Kĩ năng sử dụng từ là một trong những kĩ năng ngôn ngữ quan trọng đặc biệt đối với trẻ nhỏ. Kĩ năng sử dụng từ của trẻ mẫu giáo bé có những đặc điểm xác định về mức độ tính đúng tính thành thục tính linh hoạt. Có nhiều yếu tố chủ quan khách quan khác nhau ảnh hưởng đến kĩ năng sử dụng từ của trẻ trong đó mức độ tích cực giao tiếp và phương pháp dạy trẻ nắm vững từ của cha mẹ giáo viên là hai yếu tố khách quan ảnh hưởng rõ rệt nhất. Từ khóa Kĩ năng từ kĩ năng sử dụng từ. 1. Mở đầu Kĩ năng ngôn ngữ là một trong số kĩ năng KN cơ bản giúp hình thành khả năng nhận thức và giao tiếp với người khác. Trong đó kĩ năng sử dụng từ KNSDT có vai trò đặc biệt quan trọng vì từ là đơn vị trung tâm của ngôn ngữ ngữ âm hay các quy tắc ngữ pháp muốn thực hiện được chức năng của mình đều phải thông qua từ cụ thể 3 4 . Tuổi mầm non nói chung tuổi mẫu giáo bé MGB nói riêng là giai đoạn có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển từ vựng ngôn ngữ cả về số lượng và chất lượng 5 . Việc tích lũy được vốn từ phong phú và nắm vững cách sử dụng từ là nền tảng quan trọng cho sự phát triển ngôn ngữ giao tiếp tư duy nhận thức cũng như toàn bộ đời sống tâm lí của trẻ về sau. Vậy biểu hiện mức độ KNSDT của trẻ MGB hiện nay ra sao chịu ảnh hưởng của những yếu tố nào Bài viết này tập trung trình bày kết quả nghiên cứu thực trạng KNSDT của trẻ MGB. 2. Nội dung nghiên cứu Từ có những đặc điểm cụ thể về mặt ngữ âm gồm âm vị thanh điệu các hiện tượng nghĩa ngữ pháp và giá trị biểu cảm nên KNSDT của trẻ MGB được xác định bao gồm 4 nhóm kĩ năng sử dụng KNSD ngữ âm KNSD các hiện tượng nghĩa KNSD đặc điểm ngữ pháp và KNSD nguồn phương tiện tu từ để thể hiện ý trong quá trình giao tiếp 4 . Từ được đề .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    4    1    30-09-2022
7    5    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.