Giáo dục sớm và xây dựng mô hình “Câu lạc bộ gia đình giáo dục sớm trẻ em từ 0 – 3 tuổi” – Một giải pháp huy động sức mạnh tổng hợp nhằm đưa giáo dục sớm đến với cộng đồng

Giáo dục sớm trẻ em 0 - 6 tuổi hiện nay đã được nghiên cứu và triển khai từ rất sớm ở các nước phát triển (Hoa Kì, Nhật Bản, Italia, Trung Quốc ). Từ các kết quả nghiên cứu và triển khai mô hình giáo dục sớm trẻ em đã khẳng định vai trò vô cùng to lớn và quan trọng trong việc phát triển trí tuệ, thể chất trong những năm đầu đời của trẻ. | JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE DOI Educational Sci. 2015 Vol. 60 No. 8C pp. 133-138 This paper is available online at http GIÁO DỤC SỚM VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH CÂU LẠC BỘ GIA ĐÌNH GIÁO DỤC SỚM TRẺ EM TỪ 0 3 TUỔI MỘT GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG SỨC MẠNH TỔNG HỢP NHẰM ĐƯA GIÁO DỤC SỚM ĐẾN VỚI CỘNG ĐỒNG Từ Đức Văn Khoa Tâm lí Giáo dục Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tóm tắt. Giáo dục sớm trẻ em 0 - 6 tuổi hiện nay đã được nghiên cứu và triển khai từ rất sớm ở các nước phát triển Hoa Kì Nhật Bản Italia Trung Quốc. . Từ các kết quả nghiên cứu và triển khai mô hình giáo dục sớm trẻ em đã khẳng định vai trò vô cùng to lớn và quan trọng trong việc phát triển trí tuệ thể chất trong những năm đầu đời của trẻ. Sự phát triển đó không có gì khác đó là dựa trên sự kích hoạt sớm não phải Phần vô thức của trẻ và là cơ sở tiếp nối với hoạt động của não trái Phần ý thức . Ở Việt Nam chúng ta bước sang kỉ nguyên mới của thế kỉ XXI một số nhà khoa học giáo dục đã quan tâm nghiên cứu và tổ chức triển khai mô hình giáo dục sớm cho trẻ ở các giai đoạn khác nhau của trẻ từ 0 - 6 tuổi trong đó có Viện giáo dục Phát triển tiềm năng con người IPD . Đây là kết quả bước đầu nghiên cứu về cơ sở khoa học thực trạng giáo dục sớm trẻ 0 - 3 tuổi và sự cần thiết giáo dục sớm cho trẻ 0 - 3 tuổi thông qua nhiều giải pháp trong đó có xây dựng mô hình quot Câu lạc bộ gia đình giáo dục sớm trẻ em từ 0- 3 tuổi quot trong điều kiện của nước ta. Từ khóa Giáo dục sớm não phải não trái thực trạng mô hình câu lạc bộ. 1. Mở đầu Từ những năm 70 - 80 của thế kỉ XX các nhà khoa học giáo dục của một số nước phát triển đã nghiên cứu thành công giáo dục sớm cho trẻ em từ 0-6 tuổi dựa trên kết quả nghiên cứu về não bộ và sự kích hoạt não phải kết hợp với não trái đúng thời điểm tạo nên sự phát triển trí tuệ và thể chất trong những năm đầu đời của trẻ 1 2 3 7 32 . Công trình nghiên cứu của GS. Roger Sperry Hoa Kì đạt giải Nobel về Y học và Sinh lí học 1981 đã tạo nên cuộc cách mạng mềm về .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
114    74    1    04-10-2022
12    7    1    04-10-2022
144    6    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.