Khó khăn học tập của học sinh khiếm thị lớp 1 hòa nhập

Giáo dục hòa nhập đang được xem là mô hình giáo dục tối ưu nhất cho trẻ khiếm thị học tập và phát triển. Giai đoạn chuyển tiếp từ trường mầm non hoặc gia đình vào học lớp 1 ở các trường hòa nhập là một gia đoạn quan trọng đánh dấu nhiều sự thay đổi về tâm sinh lí của trẻ khiếm thị. | JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE DOI Educational Sci. 2015 Vol. 60 No. 8C pp. 217-224 This paper is available online at http KHÓ KHĂN HỌC TẬP CỦA HỌC SINH KHIẾM THỊ LỚP 1 HÒA NHẬP Nguyễn Thị Thắm Khoa Giáo dục Đặc biệt Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tóm tắt. Giáo dục hòa nhập đang được xem là mô hình giáo dục tối ưu nhất cho trẻ khiếm thị học tập và phát triển. Giai đoạn chuyển tiếp từ trường mầm non hoặc gia đình vào học lớp 1 ở các trường hòa nhập là một gia đoạn quan trọng đánh dấu nhiều sự thay đổi về tâm sinh lí của trẻ khiếm thị. Sự chuyển tiếp này đã dẫn đến trẻ khiếm thị gặp không ít những khó khăn tâm lí trong học tập ảnh hưởng đến quá trình tham gia vào các hoạt động học tập vui chơi và hòa nhập với các bạn cùng trang lứa. Từ việc nghiên cứu thực trạng ở trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu Hà Nội và Tiểu học Lê Hồng Phong Thái Bình bài viết này phân tích một số khó khăn trong học tập của học sinh khiếm thị lớp 1 hòa nhập và những nguyên nhân ảnh hưởng đến các khó khăn đó. Từ khóa Trẻ khiếm thị khó khăn khó khăn học tập giáo dục hòa nhập lớp 1 hòa nhập. 1. Mở đầu Trong tác phẩm 6 tuổi vào lớp 1 tác giả Nguyễn Thị Nhất đã nhấn mạnh vai trò của giáo dục tiểu học và sự chuyển biến tâm lí của trẻ khi bước vào lớp 1. Giai đoạn chuyển tiếp từ mầm non lên tiểu học đã đánh dấu sự chuyển biến về tâm lí của trẻ. Trẻ phải thích nghi từ hoạt động vui chơi là chính sang hoạt động học tập với nhiều nội quy khắt khe hơn 3 . Sự chuyển tiếp này đã khiến trẻ lớp 1 gặp rất nhiều khó khăn trong học tập. Kết luận và kiến nghị của kì họp thứ 48 của Hội nghị quốc tế về giáo dục Geneva tháng 11 2008 đã đưa ra là Giáo dục hoà nhập là một quá trình liên tục nhằm cung cấp một nền giáo dục chất lượng cho tất cả mọi người có tôn trọng sự đa dạng và những khác biệt về nhu cầu và khả năng đặc điểm và kì vọng trong học tập của các em học sinh và cộng đồng và loại bỏ tất cả các hình thức phân biệt đối xử 1 . Môi trường giáo dục hòa nhập sẽ tạo

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
58    5    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.