Biện pháp tạo hứng thú học tập cho học sinh trong dạy học môn mĩ thuật ở trường trung học cơ sở

Làm thế nào để khơi dậy được hứng thú học tập, khơi dậy được khả năng sáng tạo cũng như hoạt động tích cực, độc lập của học sinh trong quá trình học môn Mĩ thuật ở trường Trung học cơ sở là một trong những nhiệm vụ quan trọng của người giáo viên. Bài viết đề cập một số vấn đề lí luận về hứng thú học tập, các biện pháp tạo hứng thú và niềm say mê để học sinh phát huy được tính sáng tạo của mình thông qua môn học Mĩ thuật. | JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE DOI Educational Sci. 2016 Vol. 61 No. 1 pp. 146-154 This paper is available online at http BIỆN PHÁP TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC MÔN MĨ THUẬT Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Nguyễn Thu Tuấn Khoa Nghệ thuật Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tóm tắt. Làm thế nào để khơi dậy được hứng thú học tập khơi dậy được khả năng sáng tạo cũng như hoạt động tích cực độc lập của học sinh trong quá trình học môn Mĩ thuật ở trường Trung học cơ sở là một trong những nhiệm vụ quan trọng của người giáo viên. Bài viết đề cập một số vấn đề lí luận về hứng thú học tập các biện pháp tạo hứng thú và niềm say mê để học sinh phát huy được tính sáng tạo của mình thông qua môn học Mĩ thuật. Từ khóa Hứng thú học tập Hứng thú sáng tạo Mĩ thuật. 1. Mở đầu Một trong những quan điểm chủ đạo của việc đổi mới phương pháp dạy học PPDH hiện nay là phát huy tính tích cực trong hoạt động nhận thức của người học. Dạy học DH muốn có hiệu quả nhất thiết phải được tổ chức sao cho học sinh HS thực sự hoạt động trong môi trường có sự tương tác giữa thầy với trò giữa cá nhân với cá nhân giữa cá nhân với tập thể. Tất cả những hoạt động đó chỉ thực sự đạt được khi hứng thú học tập HTHT và nhu cầu nhận thức của người học đã được khơi dậy. Hứng thú có vai trò quan trọng đối với hoạt động của cá nhân đặc biệt là trong hoạt động nhận thức nói chung và hoạt động học tập nói riêng. Đã có rất nhiều công trình khoa học trên thế giới cũng như ở Việt Nam nghiên cứu về hứng thú và HTHT ở các độ tuổi và các cấp học khác nhau. Những nghiên cứu đã diễn ra gần đây nhưng cho đến hiện nay nó vẫn còn nguyên giá trị cả về lí luận và thực tiễn trong khi ảnh hưởng của xã hội nhất là các phương tiện truyền thông và nhu cầu nhân lực đã làm thay đổi hứng thú của HS 5 . Ở Việt Nam có nhiều công trình nghiên cứu về hứng thú của các nhà tâm lí học như Phạm Minh Hạc Phạm Tất Dong Hà Nhật Thăng Trần Trọng Thủy Nguyễn Quang Uẩn Nguyễn Xuân Thức Phạm Hoàng Gia.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.