Dạy học tích hợp giáo dục môi trường trong bài dầu mỏ, khí thiên nhiên - Hóa học 9 ở trường trung học cơ sở

Giáo dục môi trường (GDMT) trong dạy học là con đường hữu hiệu nhất để đạt được mục tiêu GDMT. Hóa học là môn học có nhiều khả năng và thuận lợi để GDMT cho học sinh bởi nội dung môn học này có mối quan hệ gần gũi với khoa học môi trường. | JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE DOI Educational Sci. 2016 Vol. 61 No. 1 pp. 30-38 This paper is available online at http DẠY HỌC TÍCH HỢP GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG TRONG BÀI DẦU MỎ KHÍ THIÊN NHIÊN - HÓA HỌC 9 Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Phạm Thị Bình1 Đỗ Thị Quỳnh Mai1 Bùi Thị Thủy2 1 Khoa Hóa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Trường Trung học cơ sở Thị trấn Vũ Thư Thái Bình Tóm tắt. Giáo dục môi trường GDMT trong dạy học là con đường hữu hiệu nhất để đạt được mục tiêu GDMT. Hóa học là môn học có nhiều khả năng và thuận lợi để GDMT cho học sinh bởi nội dung môn học này có mối quan hệ gần gũi với khoa học môi trường. Sự cố tràn dầu là một vấn đề gây ra các ảnh hưởng trầm trọng đến môi trường được thế giới rất quan tâm tìm các biện pháp hạn chế và khắc phục. Bài Dầu mỏ khí thiên nhiên trong chương trình Hóa học 9 cung cấp cho học sinh khái niệm thành phần tính chất và cách khai thác dầu mỏ đây là nội dung rất phù hợp để lồng ghép vấn đề sự cố tràn dầu trong bài học qua đó giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh. Bài báo trình bày nội dung và cách tổ chức dạy học tích hợp GDMT với chủ đề Dầu mỏ khí thiên nhiên và môi trường . Từ khóa Tích hợp giáo dục môi trường dầu mỏ khí thiên nhiên. 1. Mở đầu Dạy học tích hợp là định hướng dạy học để học sinh HS phát triển khả năng huy động tổng hợp kiến thức kĩ năng. . . thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau để giải quyết có hiệu quả các vấn đề trong học tập và trong cuộc sống được thực hiện ngay trong quá trình lĩnh hội tri thức rèn luyện kĩ năng phát triển được những năng lực cần thiết nhất là năng lực giải quyết vấn đề 3 . Trong dạy học tích hợp các đối tượng nghiên cứu học tập của một vài lĩnh vực môn học khác nhau được liên kết một cách hữu cơ có hệ thống thành một nội dung thống nhất trên cơ sở mối liên hệ về lí luận và thực tiễn. Tích hợp GDMT trong dạy học là cách giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho HS một cách tốt nhất. Mục đích của việc đưa GDMT vào trong nhà trường phổ thông thông .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.