Nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giảng viên bộ môn phương pháp dạy học ở các trường Đại học Sư phạm - Yếu tố căn bản đổi mới giáo dục đại học Việt Nam

Trên cơ sở nghiên cứu những đặc điểm lao động sư phạm của giảng viên bộ môn Phương pháp dạy học có những nét đặc trưng riêng so với các giảng viên khác, nội dung bài báo đưa ra một số giải pháp then chốt nhằm nâng cao năng lực nghề nghiệp của đội ngũ giảng viên bộ môn Phương pháp dạy học ở các trường Đại học Sư phạm hiện nay. | JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE DOI Educational Sci. 2016 Vol. 61 No. 3 pp. 56-63 This paper is available online at http NÂNG CAO NĂNG LỰC SƯ PHẠM CHO ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN BỘ MÔN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - YẾU TỐ CĂN BẢN ĐỔI MỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM Nguyễn Thu Tuấn Khoa Nghệ thuật Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tóm tắt. Trong các trường đại học sư phạm đội ngũ giảng viên bộ môn Phương pháp dạy học giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình đào tạo của nhà trường. Vì vậy muốn nâng cao chất lượng đào tạo nói chung chất lượng đào tạo nghiệp vụ sư phạm nói riêng ở các trường sư phạm cần phát huy tốt vai trò của đội ngũ giảng viên bộ môn Phương pháp dạy học. Trên cơ sở nghiên cứu những đặc điểm lao động sư phạm của giảng viên bộ môn Phương pháp dạy học có những nét đặc trưng riêng so với các giảng viên khác nội dung bài báo đưa ra một số giải pháp then chốt nhằm nâng cao năng lực nghề nghiệp của đội ngũ giảng viên bộ môn Phương pháp dạy học ở các trường Đại học Sư phạm hiện nay. Từ khóa Bộ môn Phương pháp dạy học Năng lực nghề nghiệp Giảng viên Đại học sư phạm Đào tạo giáo viên. 1. Mở đầu Trong nền giáo dục GD quốc dân đối với bất cứ một cơ sở giáo dục - đào tạo GD - ĐT nào đội ngũ giảng viên GV luôn là nhân tố quyết định đến chất lượng GD vì năng lực và trình độ của họ có ảnh hưởng rất lớn đến năng lực và trình độ của người học được họ đào tạo ĐT . Trong số các năng lực cấu thành năng lực chung của người GV thì năng lực sư phạm SP là một thành tố đặc biệt quan trọng góp phần vào sự thành công trong phát triển nghề nghiệp của họ từ đó ảnh hưởng đến chất lượng chung của cả quá trình ĐT. Riêng đối với các trường SP thì năng lực này của đội ngũ GV còn có tầm ảnh hưởng quan trọng hơn nữa - vì ngoài chức năng giảng dạy trang bị cho sinh viên SV những kiến thức chuyên ngành thì chính mỗi GV cũng là một tấm gương một hình mẫu về phương pháp dạy học PPDH và nghiệp vụ sư phạm NVSP để SV noi theo qua đó tạo

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
22    18    1    03-10-2022
99    69    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.