Nghiên cứu điều kiện sinh khí hậu nhằm phát triển cây mắc ca ở Đắk Lắk

Bằng phương pháp đánh giá thích nghi sinh thái, với sự trợ giúp của hệ thông tin địa lí (GIS) các tác giả đã xác định được sự phân hóa không gian, mức độ thuận lợi của điều kiện sinh khí hậu cho phát triển cây mắc ca. Đây là cơ sở khoa học tin cậy cho định hướng phát triển mắc ca ở Đắk Lắk. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
16    1    1    04-10-2022
11    8    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.