Một số nhân tố chủ quan tác động đến kĩ năng tham vấn cho gia đình trẻ tự kỉ của nhân viên công tác xã hội

Kết quả nghiên cứu thực tiễn về mối tương quan giữa một số nhân tố chủ quan tác động đến kĩ năng tham vấn cho gia đình trẻ tự kỉ của nhân viên công tác xã hội cho thấy, tương quan giữa kĩ năng tham vấn với các nhân tố chủ quan là mối tương quan thuận và khá chặt chẽ. Trong mối tương quan đó, sự gắn kết chặt nhất, có tác động, ảnh hưởng nhất là tương quan giữa kĩ năng tham vấn với sự say mê, hứng thú với công việc của nhân viên công tác xã hội. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.