Giải pháp nâng cao chất lượng thực hành tổ chức và phát triển cộng đồng cho sinh viên chuyên ngành công tác xã hội ở trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Thực hành tổ chức và phát triển cộng đồng là một nội dung không thể thiếu được trong chương trình đào tạo cử nhân ngành công tác xã hội tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Vì thế, tìm kiếm các giải pháp để nâng cao chất lượng thực hành tổ chức và phát triển cộng đồng cho sinh viên chuyên ngành công tác xã hội ở Trường Đại học Sư phạm Hà Nội là yêu cầu quan trọng và cần thiết hiện nay. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.