Thực trạng tiếp cận và hòa nhập học đường của trẻ em nhiễm HIV/AIDS tại Hà Nội

Mức độ hoà nhập của trẻ có HIV vào trường học còn hạn chế so với nhóm trẻ không có HIV cũng như có sự khác biệt giữa nhóm trẻ có HIV sống tại cộng đồng và nhóm trẻ có HIV sống tại các trung tâm bảo trợ xã hội do sự kì thị, phân biệt đối xử của nhà trường, bạn bè, cộng đồng. | JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE DOI Social Sci. 2016 Vol. 61 No. 2A pp. 52-61 This paper is available online at http THỰC TRẠNG TIẾP CẬN VÀ HÒA NHẬP HỌC ĐƯỜNG CỦA TRẺ EM NHIỄM HIV AIDS TẠI HÀ NỘI Nguyễn Lê Hoài Anh Khoa Công tác Xã hội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tóm tắt. Trẻ em nhiễm HIV AIDS trên địa bàn thành phố Hà Nội đều đã được đảm bảo quyền đi học và có các mô hình lớp học khác nhau dành cho trẻ có HIV sống tại cộng đồng và tại các trung tâm bảo trợ tuỳ vào việc đã công khai tình trạng bệnh. Mức độ hoà nhập của trẻ có HIV vào trường học còn hạn chế so với nhóm trẻ không có HIV cũng như có sự khác biệt giữa nhóm trẻ có HIV sống tại cộng đồng và nhóm trẻ có HIV sống tại các trung tâm bảo trợ xã hội do sự kì thị phân biệt đối xử của nhà trường bạn bè cộng đồng. Từ khóa Trẻ em nhiễm HIV AIDS tiếp cận giáo dục hoà nhập học đường kì thị phân biệt đối xử. 1. Mở đầu HIV AIDS là một đại dịch nguy hiểm nhất trong lịch sử loài người. Theo ước tính của Liên hợp quốc trung bình mỗi ngày thế giới có thêm khoảng 7000 người nhiễm HIV. Tổng số người nhiễm mới HIV AIDS trên thế giới khoảng trên 2 3 triệu người. Ở Việt Nam tình hình lây nhiễm HIV có nhiều diễn biến phức tạp cả nước hiện có người nhiễm HIV còn sống trong đó có trên bệnh nhân chuyển sang giai đoạn AIDS đã có hơn 53000 người tử vong do AIDS. Số người được phát hiện nhiễm HIV mỗi năm là hơn người. Sự lây nhiễm HIV cho phụ nữ và trẻ em đang ngày một gia tăng Cục Phòng chống HIV AIDS Bộ Y tế 2014 . Việt Nam chưa có một con số thống kê chính xác về số lượng trẻ em bị nhiễm HIV. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 2010 số trẻ em Việt Nam bị nhiễm HIV được phát hiện hàng năm vào khoảng 400-700 trẻ có độ tuổi từ 0-10 tuổi. Ước tính thực tế số lượng trẻ em nhiễm HIV ở Việt Nam vào khoảng trên trẻ trong đó có em đang được điều trị ARV. Trẻ em bị nhiễm HIV AIDS sống với gia đình của mình trong cộng đồng hoặc trong các trung tâm bảo trợ xã hội

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.