Một số giải pháp của công tác xã hội trong việc giảm thiểu những ảnh hưởng tiêu cực từ hôn nhân môi giới Việt - Hàn tại Việt Nam

Những cuộc hôn nhân môi giới Việt Nam – Hàn Quốc đã làm nảy sinh không ít những vấn đề xã hội cần được giải quyết như: Bạo lực gia đình với cô dâu Việt, hình ảnh phụ nữ Việt Nam bị coi như một sản phẩm hàng hóa tiếp thị, mất cân bằng giới tính trong thị trường lao động và hôn nhân ở Việt Nam, nguy cơ dẫn đến buôn bán phụ nữ, . Mời các bạn cùng tìm hiểu. | JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE DOI Social Sci. 2016 Vol. 61 No. 2A pp. 96-106 This paper is available online at http MỘT SỐ GIẢI PHÁP CỦA CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG VIỆC GIẢM THIỂU NHỮNG ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC TỪ HÔN NHÂN MÔI GIỚI VIỆT - HÀN TẠI VIỆT NAM Nguyễn Thu Trang Khoa Công tác Xã hội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tóm tắt. Trong hơn một thập kỉ trở lại đây số lượng phụ nữ Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc mà chủ yếu là thông qua môi giới ngày càng gia tăng trở thành một hiện tượng xã hội được quan tâm chú ý. Những cuộc hôn nhân môi giới Việt Nam Hàn Quốc đã làm nảy sinh không ít những vấn đề xã hội cần được giải quyết như bạo lực gia đình với cô dâu Việt hình ảnh phụ nữ Việt Nam bị coi như một sản phẩm hàng hóa tiếp thị mất cân bằng giới tính trong thị trường lao động và hôn nhân ở Việt Nam nguy cơ dẫn đến buôn bán phụ nữ. . . Thực tế đó cho thấy rằng việc tìm kiếm những giải pháp phù hợp nhằm giảm thiểu những ảnh hưởng tiêu cực của vấn đề là rất cần thiết. Nghiên cứu này nhằm đề xuất một số giải pháp trong bối cảnh thực tiễn trên. Từ khóa Hôn nhân môi giới Việt Nam Hàn Quốc bạo lực gia đình buôn bán phụ nữ giải pháp Công tác xã hội. 1. Mở đầu Hôn nhân có yếu tố nước ngoài hay hôn nhân xuyên quốc gia không phải là điều mới mẻ ở Việt Nam. Đây là xu thế tất yếu của quá trình giao lưu văn hóa và hội nhập thế giới. Trong sự hội nhập đó hiện tượng phụ nữ Việt Nam kết hôn ngoại quốc trở thành trào lưu và ngày càng phổ biến đặc biệt là từ những năm đầu thập niên 90 của thế kỉ XX trở lại đây. Cùng trong dòng chảy đó nghiên cứu về hôn nhân đa văn hóa trong đó đặc biệt là hôn nhân quốc tế Việt Hàn với hình thức kết hôn thông qua môi giới đang là chủ đề được quan tâm ở một số nước trong khu vực Châu Á. Đa phần những nghiên cứu về hôn nhân Việt Hàn xem xét vấn đề này như một hiện tượng xã hội có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây và bàn luận về các hệ quả xã hội phát sinh từ hiện tượng này. Các công trình nghiên cứu tập trung nhiều .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.