Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Bài viết nhằm làm sáng tỏvề sự ra đời, vai trò vị trí của nhân viên công tác xã hội trong doanh nghiệp cũng như vaitrò của nhân viên công tác xã hội trong việc thúc đẩy trách nhiệm xã hội của doanh nghiệptrong thực tiễn Việt Nam hiện nay. | JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE DOI Social Sci. 2016 Vol. 61 No. 2A pp. 107-113 This paper is available online at http VAI TRÒ CỦA NHÂN VIÊN CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG DOANH NGHIỆP VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP Nguyễn Thu Hà và Nguyễn Thị Mai Hương Khoa Công tác Xã hội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tóm tắt. Công tác xã hội là một ngành khoa học và là nghề nghiệp chuyên môn hướng tới việc nâng cao cuộc sống của con người. Công tác xã hội giúp con người thực hiện được các chức năng cơ bản một cách tốt nhất trong môi trường của họ làm hài hòa các mối quan hệ và giải quyết các căng thẳng cá nhân. Nhân viên Công tác xã hội xuất hiện trong nhiều lĩnh vực khác nhau như trường học bệnh viện các cơ quan bảo trợ xã hội cơ sở sức khỏe tâm thần và các trung tâm của cộng đồng. Cũng giống như vậy Công tác xã hội công nghiệp là một lĩnh vực hoạt động của ngành Công tác xã hội trong đó các nhân viên Công tác xã hội sử dụng kĩ năng chuyên môn để hỗ trợ trực tiếp các nhà quản lí nhân sự giải quyết các vấn đề của công nhân và gián tiếp phát triển tổ chức của công ti. Bài viết nhằm làm sáng tỏ về sự ra đời vai trò vị trí của nhân viên công tác xã hội trong doanh nghiệp cũng như vai trò của nhân viên công tác xã hội trong việc thúc đẩy trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong thực tiễn Việt Nam hiện nay. Từ khóa Công tác xã hội công tác xã hội doanh nghiệp trách nhiệm xã hội doanh nghiệp nhân viên công tác xã hội 1. Mở đầu Như nhiều lĩnh vực khác nhân viên công tác xã hội CTXH doanh nghiệp đã có mặt ở rất nhiều quốc gia và việc đề cập đến trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đã không còn quá xa lạ với nhiều nước trên thế giới. Đặc biệt trong bối cảnh hội nhập cùng với việc đổi mới công nghệ thay đổi theo hướng văn minh hiện đại thì việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp để phát triển bền vững là công việc không thể thiếu. Hiện nay ở Việt Nam những hiểu biết về nhân viên công tác xã hội doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội của .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.