Nâng cao năng lực tự chủ tài chính của tổ chức phi chính phủ quốc tế tại Việt Nam

Bằng các phương pháp nghiên cứu so sánh đối chiếu, tổng hợp phân tích tài liệu, phỏng vấn sâu, phỏng vấn chuyên gia, phân tích SWOT, nghiên cứu đã đánh giá được năng lực tự chủ tài chính và những giải pháp phù hợp mà SOS Việt Nam có thể thực hiện nhằm tăng cường khả năng tự chủ tài chính trong giai đoạn 2015-2020. Những giải pháp này là những gợi ý nghĩa cho nhiều tổ chức phi chính phủ quốc tế với bối cảnh thực tiễn tại Việt Nam hiện nay. | JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE DOI Social Sci. 2016 Vol. 61 No. 2A pp. 114-120 This paper is available online at http NÂNG CAO NĂNG LỰC TỰ CHỦ TÀI CHÍNH CỦA TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM Trịnh Phương Thảo Khoa Công tác Xã hội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tóm tắt. Tại Việt Nam số lượng tổ chức phi chính phủ quốc tế ngày càng tăng về số lượng nhưng nguồn ngân sách hoạt động lại có xu hướng giảm tốc mặc dù tổng nguồn vốn viện trợ cho loại hình tổ chức phi chính phủ đang tăng trên toàn thế giới. Điều này đặt ra cho các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam một bài toán khó Làm thế nào để vẫn giữ và thu hút được nhiều hơn nguồn ngân sách hoạt động nhằm duy trì và phát triển hoạt động của tổ chức trong giai đoạn này Bài báo chỉ ra một số những giải pháp mà tổ chức phi chính phủ quốc tế có thể áp dụng nhằm nâng cao tự chủ tài chính thông qua nghiên cứu về Làng trẻ em SOS Việt Nam - một thành viên của Làng trẻ em SOS Quốc tế. Bằng các phương pháp nghiên cứu so sánh đối chiếu tổng hợp phân tích tài liệu phỏng vấn sâu phỏng vấn chuyên gia phân tích SWOT nghiên cứu đã đánh giá được năng lực tự chủ tài chính và những giải pháp phù hợp mà SOS Việt Nam có thể thực hiện nhằm tăng cường khả năng tự chủ tài chính trong giai đoạn 2015-2020. Những giải pháp này là những gợi ý nghĩa cho nhiều tổ chức phi chính phủ quốc tế với bối cảnh thực tiễn tại Việt Nam hiện nay. Từ khóa Tổ chức phi chính phủ tổ chức phi chính phủ quốc tế năng lực tự chủ tài chính tự chủ tài chính Làng trẻ em SOS. 1. Mở đầu Tổ chức phi chính phủ quốc tế là một loại hình tổ chức phi chính phủ có phạm vi hoạt động rộng khắp toàn cầu nhằm mục đích cứu trợ và viện trợ cho các nước đang phát triển thông qua việc cung cấp những dịch vụ mà nhà nước chưa muốn hoặc chưa thể cung cấp cho người dân nhằm đảm bảo an sinh xã hội. Sự ra đời của hình thức tổ chức phi chính phủ là một sự tất yếu khách quan khi mà ở mỗi quốc gia dù phát triển hay đang phát triển những vấn đề xã

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.