Thực trạng hình thức giao tiếp của người cao tuổi ở thành phố Vĩnh Yên

Bài viết phân tích thực trạng hình thức giao tiếp của người cao tuổi ở thành phố Vĩnh Yên. Hình thức giao tiếp của người cao tuổi trong diện được khảo sát khá phong phú. Bên cạnh việc thường xuyên giao tiếp với người thân trong gia đình thì người cao tuổi cũng thường xuyên xem tivi, giao tiếp qua điện thoại. | JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE DOI Social Sci. 2016 Vol. 61 No. 2A pp. 181-186 This paper is available online at http THỰC TRẠNG HÌNH THỨC GIAO TIẾP CỦA NGƯỜI CAO TUỔI Ở THÀNH PHỐ VĨNH YÊN Nguyễn Văn Hiếu Khoa Công tác Xã hội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tóm tắt. Bài viết phân tích thực trạng hình thức giao tiếp của người cao tuổi ở thành phố Vĩnh Yên. Hình thức giao tiếp của người cao tuổi trong diện được khảo sát khá phong phú. Bên cạnh việc thường xuyên giao tiếp với người thân trong gia đình thì người cao tuổi cũng thường xuyên xem tivi giao tiếp qua điện thoại. Họ cũng thường giao tiếp tâm linh với người đã khuất thông qua hình thức cầu nguyện tại gia đình. Từ khóa Người cao tuổi hình thức giao tiếp. 1. Mở đầu Đối với người cao tuổi sự thay đổi căn bản hoạt động vị trí và vai trò xã hội đã làm ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống của họ nói chung giao tiếp nói riêng. Từ chỗ tham gia hoạt động chuyên môn hàng ngày có điều kiện tiếp xúc với nhiều người chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi môi trường hoạt động bị thu hẹp quan hệ xã hội và giao tiếp chính thức giảm đi thay vào đó là các giao tiếp không chính thức. Phạm vi đối tượng nội dung giao tiếp của người cao tuổi có sự thay đổi khiến cho cuộc sống của họ có nhiều biến động. . . Nhiều người không thích nghi được với giai đoạn mới của cuộc sống đã rơi vào trạng thái stress rối loạn tâm thần gây tác động xấu đến tâm lí sức khỏe và cuộc sống của bản thân cũng như những người thân trong gia đình họ. Chính vì vậy việc đi sâu nghiên cứu những đặc điểm giao tiếp của người cao tuổi để có thể hiểu sâu hơn về giao tiếp nói riêng đời sống tâm lí của họ nói chung và đưa ra các biện pháp hỗ trợ giúp người cao tuổi điều chỉnh hoạt động giao tiếp để họ thích nghi tốt hơn với cuộc sống mới là việc làm có ý nghĩa về mặt thực tiễn cũng như lí luận. Các nghiên cứu về người cao tuổi ở nước ngoài và nước ta gần đây rất quan tâm đến vấn đề sức khỏe khả năng tiếp tục lao động các hoạt động và trải

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    4    1    25-09-2022
50    7    1    25-09-2022
23    68    1    25-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.