Nhận thức của giáo viên tiểu học về sức khỏe tâm thần ở trẻ em

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đánh giá nhận thức của GV tiểu học ở Hà Nội về các vấn đề sức khoẻ tâm thần học sinh ở các chỉ số biểu hiện của từng rối loạn tâm thần và các phương thức ứng phó với từng rối loạn tâm thần; niềm tin về nguyên nhân và các yếu tố nguy cơ về sức khỏe tâm thần nói chung; niềm tin về các hình thức can thiệp/hỗ trợ học sinh có rối loạn tâm thần nói chung. | JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE DOI Social Sci. 2016 Vol. 61 No. 2A pp. 187-197 This paper is available online at http NHẬN THỨC CỦA GIÁO VIÊN TIỂU HỌC VỀ SỨC KHỎE TÂM THẦN Ở TRẺ EM Trần Ngọc Ly1 và Đặng Hoàng Minh2 1 Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học Tâm lí Giáo dục 2 Trung tâm Thông tin Hướng nghiệp và Nghiên cứu Ứng dụng Tâm lí Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội Tóm tắt. Nghiên cứu nhằm tìm hiểu nhận thức của giáo viên tiểu học về sức khỏe tâm thần SKTT ở trẻ em nói chung và học sinh nói riêng qua các triệu chứng nguyên nhân và cách điều trị. 235 giáo viên thuộc 5 khối lớp đến từ 11 trường tiểu học ở Hà Nội trả lời bảng hỏi gồm 2 phần chính a nhận diện 7 trường hợp mô tả trẻ em có các biểu hiện của một vấn đề SKTT cụ thể b niềm tin về nguyên nhân gây ra các vấn đề SKTT nói chung và hình thức can thiệp. Kết quả nghiên cứu cho thấy nhận thức của giáo viên về vấn đề này còn mang tính bề mặt chưa phân biệt và hiểu rõ được các biểu hiện của từng rối loạn cụ thể. Về nguyên nhân của các rối loạn giáo viên nhấn mạnh các nguyên nhân về sang chấn tâm lí về điều chỉnh cảm xúc các sự kiện gây căng thẳng trong cuộc sống. Về cách thức hỗ trợ đa số giáo viên lựa chọn và tin vào cách thức kết hợp tư vấn gia đình và trẻ và tư vấn dựa trên trường học. Từ khóa Nhận thức giáo viên tiểu học sức khỏe tâm thần học sinh tiểu học. 1. Mở đầu Các vấn đề sức khỏe tâm thần hiện là mối quan tâm và ưu tiên của các quốc gia vì tỉ lệ cao kèm theo các khiếm khuyết và giảm chức năng. Rối loạn tâm thần chiếm gần 1 3 gánh nặng bệnh tật ở trẻ em và vị thành niên trên thế giới 1 . Ở Việt Nam trong một nghiên cứu dịch tễ học lấy mẫu đại diện toàn quốc Weiss và cs 2014 báo cáo tỉ lệ trẻ em từ 6-16 tuổi có vấn đề về sức khỏe tâm thần là 2 . Các chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần SKTT học đường là một cách phòng ngừa và can thiệp rối loạn tâm thần ở học sinh có hiệu quả. Ví dụ nghiên cứu về chương trình RECAP là một chương trình .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    5    1    02-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.