Công tác xã hội học đường: Nhu cầu và vai trò hỗ trợ trong chăm sóc sức khoẻ tâm thần cho trẻ em trong các trường học

Bài viết này phân tích nhu cầu của Việt Nam hiện nay và vai trò của công tác xã hội trong việc hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ tâm thần cho trẻ em. Phần cuối bài viết đưa ra một số gợi mở cho việc đào tạo cho nhân viên công tác xã hội trong trường học về lĩnh vực này. | JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE DOI Social Sci. 2016 Vol. 61 No. 2A pp. 198-202 This paper is available online at http CÔNG TÁC XÃ HỘI HỌC ĐƯỜNG NHU CẦU VÀ VAI TRÒ HỖ TRỢ TRONG CHĂM SÓC SỨC KHOẺ TÂM THẦN CHO TRẺ EM TRONG CÁC TRƯỜNG HỌC Nguyễn Thị Thái Lan Khoa Xã hội học Trường Đại học Khoa học Xã hội amp Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội Tóm tắt. Với sự phát triển chuyên sâu của công tác xã hội trong trường học ở nhiều nước trên thế giới công tác xã hội đã chứng minh được vai trò của nghề nghiệp trong hỗ trợ và chăm sóc sức khoẻ tâm thần nhằm đảm bảo cho trẻ em có môi trường phát triển tối đa năng lực của mình. Mặc dù được coi là một nghề mới được công nhận và phát triển ở Việt Nam theo Đề án 32 của Chính phủ công tác xã hội đã có những chiến lược phát triển trong nhiều lĩnh vực khác nhau trong đó có trong các trường học. Trước nhu cầu cấp thiết và ngày càng tăng về nhu cầu thực tiễn về chăm sóc sức khoẻ tâm thần cho trẻ em trong môi trường trường học bài viết này phân tích nhu cầu của Việt Nam hiện nay và vai trò của công tác xã hội trong việc hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ tâm thần cho trẻ em. Phần cuối bài viết đưa ra một số gợi mở cho việc đào tạo cho nhân viên công tác xã hội trong trường học về lĩnh vực này. Từ khóa Công tác xã hội trường học sức khoẻ tâm thần học sinh. 1. Mở đầu Cùng với lịch sử hình thành và phát triển của công tác xã hội công tác xã hội trong trường học Công tác xã hội học đường được triển khai rất sớm và chỉ đi sau một thời gian ngắn sau khi nền móng công tác xã hội được thiết lập đó là ở Anh vào năm 1871 bắt nguồn từ nhiệm vụ của xã hội giao phó cho trường học trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo cho tất cả trẻ em và mọi người 3 . Nhân viên công tác xã hội học đường School social worker giúp đỡ học sinh vượt qua những khó khăn về tâm lí xã hội để học sinh có thể phát huy tối đa tiềm năng và thực hiện tốt quá trình học tập. Chính vì vậy không thể phủ nhận trọng trách của công tác xã hội trong chăm sóc .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.