Xây dựng mạng lưới cơ sở thực hành, thực tập hướng tới chuyên nghiệp hóa nghề công tác xã hội ở trường Đại học Lao động – Xã hội (cơ sở II)

Bài viết đi sâu phân tích và đưa ra một vài nhận xét để chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng mạng lưới thực hành, thực tập cho các trường đào tạo ngành công tác hướng tới chuyên nghiệp phù hợp với xu thế phát triển xã hội. | JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE DOI Social Sci. 2016 Vol. 61 No. 2A pp. 214-222 This paper is available online at http XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI CƠ SỞ THỰC HÀNH THỰC TẬP HƯỚNG TỚI CHUYÊN NGHIỆP HÓA NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI CƠ SỞ II Phạm Thanh Hải và Vũ Thị Lụa Trường Đại học Lao động Xã hội Cơ sở II Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt. Việc xây dựng mạng lưới cơ sở thực hành thực tập có vai trò rất quan trọng là cầu nối để sinh viên áp dụng kiến thức lí thuyết vào thực tiễn. Đây là một phần không thể thiếu trong đào tạo công tác xã hội. Thực tế hiện nay có rất nhiều trường đào tạo công tác xã hội thiếu mạng lưới các cơ sở để đưa sinh viên đến thực hành thực tập. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng đội ngũ nhân viên công tác xã hội sau này. Trên cơ sở đó bài viết đi sâu phân tích và đưa ra một vài nhận xét để chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng mạng lưới thực hành thực tập cho các trường đào tạo ngành công tác hướng tới chuyên nghiệp phù hợp với xu thế phát triển xã hội. Từ khóa Thực hành mạng lưới cơ sở thực hành. 1. Mở đầu Trong những năm gần đây các hoạt động nhằm phát triển nghề công tác xã hội CTXH theo hướng chuyên nghiệp hóa được chú ý đẩy mạnh. Trong đó hoạt động đào tạo đang được ưu tiên đầu tư. Vấn đề đào tạo đội ngũ nhân viên xã hội có kiến thức thái độ và kĩ năng thực hành chuyên nghiệp là một nhu cầu cấp bách. Để đáp ứng được nhu cầu này rất cần sự hỗ trợ hợp tác của các cơ sở xã hội với nhà trường trong suốt quá trình đào tạo. Cơ sở xã hội là nơi thuận lợi để cho sinh viên áp dụng được những khối kiến thức đã học vào từng đối tượng cụ thể. Khi đi thực hành thực tập THTT sinh viên được học từ các nhân viên xã hội những điều cần thiết cho hoạt động nghề nghiệp sau này. Việc xây dựng mạng lưới cơ sở THTT cho sinh viên được xem là rất quan trọng trong đào tạo CTXH và thực tế hoạt động đào tạo thực hành CTXH vẫn còn hạn chế do phần lớn các trường chưa xây dựng được mạng lưới các cơ sở .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    58    1    30-09-2022
9    9    1    30-09-2022
8    5    1    30-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.