Tiềm năng và thực trạng sản xuất rau ở thành phố Hà Nội

Mục tiêu của nghiên cứu này là phân tích tiềm năng và thực trạng sản xuất rau ở thành phố (TP) Hà Nội từ năm 2001 đến 2014 theo 2 giai đoạn là trước và sau khi mở rộng địa giới hành chính. Số liệu trình bày trong nghiên cứu được tổng hợp từ các báo cáo của Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội và số liệu thống kê của Cục Thống kê TP Hà Nội. Phương pháp chính được sử dụng là phương pháp thống kê kinh tế. | JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE DOI Social Sci. 2016 Vol. 61 No. 5 pp. 140-148 This paper is available online at http TIỀM NĂNG VÀ THỰC TRẠNG SẢN XUẤT RAU Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI Vũ Thị Mai Hương Khoa Địa lí Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tóm tắt. Mục tiêu của nghiên cứu này là phân tích tiềm năng và thực trạng sản xuất rau ở thành phố TP Hà Nội từ năm 2001 đến 2014 theo 2 giai đoạn là trước và sau khi mở rộng địa giới hành chính. Số liệu trình bày trong nghiên cứu được tổng hợp từ các báo cáo của Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội và số liệu thống kê của Cục Thống kê TP Hà Nội. Phương pháp chính được sử dụng là phương pháp thống kê kinh tế. Kết quả phân tích chỉ ra những nguyên nhân dẫn đến ngành sản xuất rau của Hà Nội chuyển biến chậm và chưa đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường TP. Từ khóa Thành phố Hà Nội sản xuất rau tiềm năng và thực trạng. 1. Mở đầu Rau là loại thực phẩm không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày của mỗi gia đình. Với dân số triệu người và khoảng 3 triệu người lưu trú thường xuyên nhu cầu tiêu thụ rau của TP Hà Nội rất lớn khoảng trên 1 triệu tấn năm 1-6 . Trình độ dân trí và mức sống của người dân Hà Nội khá cao nên yêu cầu rau phải đa dạng chủng loại và đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm cũng rất cao. Tuy nhiên sản lượng rau của TP chỉ đáp ứng được 60 nhu cầu trong đó rau an toàn RAT mới đáp ứng được 20 9 . Thực hiện bài nghiên cứu này chúng tôi mong muốn đánh giá đúng những thuận lợi và khó khăn những kết quả và hạn chế trong sản xuất rau ở Hà Nội thông qua đó trả lời được câu hỏi tại sao ngành này lại chưa đáp ứng đủ nhu cầu rau của TP. 2. Nội dung nghiên cứu . Tiềm năng để phát triển sản xuất rau ở thành phố Hà Nội . Vị trí địa lí Với vị thế là thủ đô - trái tim của cả nước ngành sản xuất rau của Hà Nội có ưu thế hơn hẳn ngành sản xuất rau của các địa phương khác trong cả nước vừa có thị trường tiêu thụ tại chỗ rộng lớn vừa được các ngành chức năng quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng hỗ trợ vốn tập

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
28    9    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.