Mẫu báo cáo giải trình sau bảo vệ luận văn thạc sĩ

Mời các bạn cùng tham khảo "Mẫu báo cáo giải trình sau bảo vệ luận văn thạc sĩ" để phục vụ cho quá trình bảo vệ, giải trình luận văn thạc sĩ trong quá trình nghiên cứu. | ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Độc lập Tự do Hạnh phúc BÁO CÁO GIẢI TRÌNH CÁC NỘI DUNG CẦN BỔ SUNG CHỈNH SỬA LUẬN VĂN THEO KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên . Đề tài . Chuyên ngành Khoa học cây trồng Mã số 7 62 01 10 Quyết định thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ số 59 QĐ ĐHNL ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm Sau khi nghiên cứu những ý kiến trao đổi của các phản biện thành viên Hội đồng và kết luận tại biên bản họp Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ năm 2018 khóa 24 2016 2018 phiên họp ngày 20 01 2018 và đối chiếu những nội dung luận văn tôi xin trình bày chi tiết những nội dung đã bổ sung chỉnh sửa và các ý kiến bảo lưu với những lý giải bỏ sung vào những vấn đề chưa rõ nhằm làm sáng tỏ hơn các kết quả nghiên cứu đề tài luận văn như sau 1. Ý kiến phản biện 1 Tiến sĩ Đặng Nhân Quý Trung tâm Khuyến nông Quốc gia STT Ý KIẾN CỦA PHẢN BIỆN 1 HỌC VIÊN CHỈNH SỬA GIẢI TRÌNH 1 Phần tổng quan Trang 5 tác giả Từ năm 2010 trở đi diện phân tích chưa đúng tác giả kết tích trồng lúa trên thế giới luận nhưng không dựa vào số có nhiều biến động có xu liệu thực tế theo số liệu trang 5 hướng tăng dần từ 2010 diện tích lúa không hề giảm như 2013 và giảm dần từ 2014 kết luận của tác giả mà tăng lên. 2016 Nguồn FAOSTAT 2017 . 2 Phần tình hình nghiên cứu trong Không chỉnh sửa gì Đây là nội nước từ trang 13 trang 15 các dung về kết quả nghiên cứu trước chủ tình hình yếu là về lúa lai nghiên cứu sâu nghiên cứu về gen không phù hợp với tổng lúa nói quan của đề tài nghiên cứu. chung. Phần nội dung về tình hình nghiên cứu lúa chất lượng ở Việt Nam được trình bày tại phần trang 17 . 3 Phần tình hình nghiên cứu lúa tại Sở NN amp PTNT của Phú Thọ và tại huyện Đoan Hùng Tỉnh đã tham mưu tích cực còn quá ít thông tin. Tác giả nên cho Tỉnh ủy UBND tỉnh chỉ đưa thêm thông tin về cơ cấu đạo các cấp các ngành các giống hiện tại của tỉnh huyện đơn vị liên quan tập trung chú trọng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
19    76    1    19-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.