Bộ đề thi học kì 1 môn GDCD lớp 11 năm 2020-2021 (Có đáp án)

Bộ đề thi học kì 1 môn GDCD lớp 11 năm 2020-2021 (Có đáp án) được sưu tầm và chọn lọc nhằm giúp các bạn học sinh lớp 11 luyện tập và chuẩn bị tốt nhất cho kì thi học kì hiệu quả. Đây cũng là tài liệu hữu ích giúp quý thầy cô tham khảo phục vụ công tác giảng dạy và biên soạn đề thi. Mời quý thầy cô và các bạn học sinh cùng tham khảo đề thi. | BỘ ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN GDCD LỚP 11 NĂM 2020-2021 CÓ ĐÁP ÁN 1. Đề thi học kì 1 môn GDCD 11 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 2. Đề thi học kì 1 môn GDCD 11 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 3. Đề thi học kì 1 môn GDCD 11 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Lạc Long Quân 4. Đề thi học kì 1 môn GDCD 11 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Lương Ngọc Quyến 5. Đề thi học kì 1 môn GDCD 11 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Lương Tài 6. Đề thi học kì 1 môn GDCD 11 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Lương Thế Vinh 7. Đề thi học kì 1 môn GDCD 11 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Vĩnh Yên SỞ GD amp ĐT KIÊN GIANG KIỂM TRA CUỐI KỲ - HKI NĂM HỌC 2020 - 2021 TRƯỜNG THPT CHUYÊN HUỲNH MẪN ĐẠT MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Thời gian làm bài 45 Phút Đề có 40 câu Đề có 5 trang Họ tên . Lớp . Mã đề 097 Câu 1 Nội dung nào dưới đây lí giải không đúng về sự tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta A. Do ý muốn chủ quan của Nhà nước. B. Do các thành phần kinh tế cũ vẫn còn tồn tại chưa thể cải biến ngay. C. Do yêu cầu khách quan. D. Do lực lượng sản xuất còn thấp kém và có nhiều trình độ khác nhau. Câu 2 Để xây dựng được một cơ cấu kinh tế hợp lí hiện đại và hiệu quả trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước ngoài thực hiện việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế cần phải thực hiện thêm nội dung nào dưới đây A. Thực hiện chuyển văn minh nông nghiệp sang công nghiệp. B. Thực hiện chính sách kinh tế mới. C. Chuyển dịch cơ cấu vùng kinh tế. D. Chuyển dịch cơ cấu lao động. Câu 3 Thành phần kinh tế tư nhân có vai trò như thế nào trong nền kinh tế quốc dân A. Phát huy nhanh và hiệu quả tiềm năng về vốn sức lao động tay nghề của từng người lao động. B. Ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. C. Sản xuất kinh doanh để xuất khẩu xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. D. Là một trong những động lực của nền kinh tế. Câu 4 Yếu tố nào sau đây là cơ sở để khẳng định tính đúng đắn của thời kỳ quá độ lên .

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG