Bộ đề thi học kì 1 môn Địa lí 12 năm 2020-2021 (Có đáp án)

Bộ đề thi học kì 1 môn Địa lí 12 năm 2020-2021 (Có đáp án) giúp các bạn học sinh có thêm tài liệu ôn tập, luyện tập giải đề thi nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập một cách thuận lợi. Chúc các bạn thi tốt! | BỘ ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN ĐỊA LÍ 12 NĂM 2020-2021 CÓ ĐÁP ÁN 1. Đề thi học kì 1 môn Địa lí 12 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 2. Đề thi học kì 1 môn Địa lí 12 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 3. Đề thi học kì 1 môn Địa lí 12 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Lương Ngọc Quyến 4. Đề thi học kì 1 môn Địa lí 12 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Lương Thế Vinh 5. Đề thi học kì 1 môn Địa lí 12 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Lương Văn Can 6. Đề thi học kì 1 môn Địa lí 12 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Phan Ngọc Hiển 7. Đề thi học kì 1 môn Địa lí 12 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Sào Nam SỞ GD amp ĐT KIÊN GIANG KIỂM TRA CUỐI KỲ - HKI NĂM HỌC 2020 - 2021 TRƯỜNG THPT CHUYÊN HUỲNH MẪN ĐẠT MÔN ĐỊA LÝ 12 Thời gian làm bài 45 Phút Đề có 40 câu Đề có 4 trang Họ tên . Lớp . Mã đề 149 Câu 1 Vào đầu mùa hạ gió mùa Tây Nam gây mưa cho khu vực nào A. Đồng bằng Nam Bộ. B. Trên cả nước. C. Phía Bắc đèo Hải Vân. D. Tây Nguyên và đồng bằng Nam Bộ. Câu 2 Đặc điểm nào sau đây KHÔNG thuộc khí hậu phần lãnh thổ phía Nam A. Phân chia thành hai mùa mưa và khô B. Biên độ nhiệt trung bình năm lớn C. Biên độ nhiệt trung bình năm nhỏ D. Nhiệt độ trung bình năm trên 250C không có tháng nào dưới 200C Câu 3 Sự phân hoá lượng mưa ở một vùng chủ yếu chịu ảnh hưởng của A. hướng gió và mùa gió B. vĩ độ và độ cao C. khí hậu D. địa hình và hướng gíó Câu 4 Khí hậu nước ta có lượng mưa và độ ẩm lớn thể hiện qua - lượng mưa trung bình từ 1500-2000mm sườn đón gió 3500-4000mm - độ ẩm không khí cao trên 80 - cân bằng ẩm luôn dương - nhiệt độ trung bình trên 200C Có mấy ý đúng A. 4 B. 2 C. 3 D. 1 Câu 5 Gió mùa mùa hạ chính thức của nước ta gây mưa cho A. Bắc Bộ. B. Cả nước. C. Nam Bộ. D. Tây Nguyên. Câu 6 Đặc điểm cơ bản về địa hình của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ là A. dải đồng bằng thu hẹp. B. địa hình cao. C. các dãy núi xen kẻ các dòng sông chạy song song hướng tây bắc đông nam. D. gồm các khối núi cổ bề mặt sơn nguyên bóc mòn .

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG