Bộ 10 đề thi học kì 1 môn Địa lí 11 năm 2020-2021 (Có đáp án)

Hãy tham khảo Bộ 10 đề thi học kì 1 môn Địa lí 11 năm 2020-2021 (Có đáp án) được chia sẻ dưới đây để giúp các em biết thêm cấu trúc đề thi như thế nào, rèn luyện kỹ năng giải bài tập và có thêm tư liệu tham khảo chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt điểm tốt hơn. Cùng luyện tập với bộ đề thi này ngay bạn nhé! | BỘ 10 ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN ĐỊA LÍ 11 NĂM 2020-2021 CÓ ĐÁP ÁN 1. Đề thi học kì 1 môn Địa lí 11 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 2. Đề thi học kì 1 môn Địa lí 11 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 3. Đề thi học kì 1 môn Địa lí 11 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Lạc Long Quân 4. Đề thi học kì 1 môn Địa lí 11 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Lê lợi 5. Đề thi học kì 1 môn Địa lí 11 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Lương Ngọc Quyến 6. Đề thi học kì 1 môn Địa lí 11 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Lương Tài 7. Đề thi học kì 1 môn Địa lí 11 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Lương Thế Vinh 8. Đề thi học kì 1 môn Địa lí 11 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Lương Văn Can 9. Đề thi học kì 1 môn Địa lí 11 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Ngô Gia Tự 10. Đề thi học kì 1 môn Địa lí 11 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Vĩnh Yên SỞ GD amp ĐT KIÊN GIANG KIỂM TRA CUỐI KỲ - HKI NĂM HỌC 2020 - 2021 TRƯỜNG THPT CHUYÊN HUỲNH MẪN ĐẠT MÔN ĐỊA LÝ 11 Thời gian làm bài 45 Phút Đề có 40 câu Đề có 4 trang Họ tên . Lớp . Mã đề 058 Câu 1 Cho bảng số liệu GDP Hoa Kì và một số châu lục - năm 2004 Đơn vị tỉ USD Toàn thế giới Hoa Kì Châu Âu Châu Á Châu Phi 40887 8 11667 5 14146 7 10092 9 790 3 Năm 2004 so với toàn thế giới GDP của Hoa Kì chiếm A. 2 85 . B. 3 8 . C. 38 0 . D. 28 5 . Câu 2 Liên kết vùng Ma-xơ Rai-nơ hình thành tại khu vực biên giới của các nước A. Hà Lan Bỉ và Đức. B. Đức Hà Lan Pháp. C. Hà Lan Pháp và Áo. D. Bỉ Pháp Đan Mạch. Câu 3 Tính đến năm 2000 số lượng liên kết vùng châu Âu có khoảng A. 150. B. 120. C. 130. D. 140. Câu 4 EU đã thiết lập một thị trường chung vào ngày 1 tháng 1 năm A. 1995. B. 1990. C. 1993. D. 1992. Câu 5 Cho bảng số liệu Cơ cấu các ngành kinh tế trong GDP của Hoa Kì năm 1960 2004 Đơn vị Năm Nông nghiệp Công nghiệp Dịch vụ 1960 4 0 33 9 62 1 2004 0 9 19 7 79 4 Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu các ngành kinh tế trong GDP của Hoa Kì năm 1960 2004 là A. Cột. B. Miền. C.

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG