Đề kiểm tra 45 phút HK2 lớp 12 năm 2019-2020 môn Toán - THPT Y Jut (có đáp án)

Luyện tập với Đề kiểm tra 45 phút HK2 lớp 12 năm 2019-2020 môn Toán - THPT Y Jut (có đáp án) giúp các bạn hệ thống kiến thức đã học, làm quen với cấu trúc đề kiểm tra, đồng thời rèn luyện kỹ năng giải đề giúp bạn tự tin đạt kết quả cao trong kì kiểm tra sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo. | TRƯỜNG THPT Y JUT ĐỀ KIỂM TRA GIẢI TÍCH 12 CHƯƠNG III TỔ TOÁN Thời gian làm bài 45 phút Không kể giao đề ĐỀ 1 Câu 1 4 5 điểm Tìm các họ nguyên hàm 2x 1 x dx a dx b x 1 2 7 x 10 Câu 2 4 0 điểm Tính các tích phân e 2 1 2x ln xdx dx a b 1 sin x 4 4 Câu 3 1 5 điểm Tính diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y x x 1 x 2 và trục hoành. ĐỀ 2 Câu 1 4 điểm Tìm các họ nguyên hàm x3 2 x 2 3x 1 a dx x b tan 3 xdx . Câu 2 4 5 điểm Tính các tích phân 2 e2 dx a x 1 cos xdx 0 b x ln e 2 x 9 Câu 3 1 5 điểm Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y ln x x 2 và trục Ox . ĐỀ 3 Câu 1 4 5 điểm Tính các tích phân sau 2 x3 1 ln 3 x ln 2 x 2 e a. I dx b. J dx 1 x2 1 x 2 2 1 sin x x c. K 1 2 x cos 2 xdx d. L e dx 0 1 cos x 3 Câu 2 1 5 điểm Tính diện tích hình phẳng S giới hạn bởi y x 2 4 và y x 2 Câu 3 2 điểm Cho hình phẳng S giới hạn bởi y 2x x 2 . Tính thể tích do hình phẳng S quay quanh trục 0x y 0 1 dx Bài 4 2 điểm Tính các tích phân sau I 4 1 x 1 2 ĐỀ 4 I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH Câu 1 2 điể m . Chứng minh rằ ng hàm số F x ln x 4 là nguyên hàm của hàm số 2 2x f x trên R. x2 4 8 x3 Câu 2 3 điể m . Cho hàm số f x 2x 1 ̀ ho ̣ nguyên hàm của hàm số f x . a. Tim ̀ mô ̣t nguyên hàm F x của hàm số f x sao cho F 1 2012 . b. Tim Câu 3 3 điể m . Tiń h các tić h phân sau. 4x 1 4 2 a. e sin 2 x sin 2 cos 2 x dx b. 1 cos x 0 0 II. PHẦN RIÊNG CHO TỪNG BAN A. Phầ n riêng cho ban KHTN 4 x Câu 4A 2 điể m . Tiń h tić h phân sau. cos 0 2 x dx B. Phầ n riêng cho ban cơ bản A D 4 Câu 4B 2 điể m . Tiń h tích phân sau. 2 x 3 . cos 2 0 Ò 5 C u 1 T m c c nguyªn hµm cña c c hµm sè sau 1 2 a f x x3 3 b f x sin3x cos5x -2e2x x x C u 2 TÝnh c c tÝch ph n sau 1 4 2 3 dx a I b x 1 . ln c dx 0 x 11x 30 2 1 0 cos x C u 3 Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y x3 - 4x trục hoành đường thẳng x -2 và đường thẳng x 4 ĐÁP ÁN ĐỀ 1 Đáp án Biểu điểm Câu 1 2x 1 3 a 2 5 điểm x 1 dx 2 x 1 dx 1 0đ 1 2dx 3 dx 2 x 3ln x 1 C 0

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
25    2    1    05-03-2021