Đề kiểm tra 45 phút lớp 12 môn Hóa - THPT Trường Xuân

Nhằm giúp các em học sinh có thêm tài liệu ôn tập kiến thức, kĩ năng cơ bản, và biết cách vận dụng giải các bài tập một cách nhanh nhất và chính xác. Hãy tham khảo Đề kiểm tra 45 phút lớp 12 môn Hóa - THPT Trường Xuân để tích lũy kinh nghiệm giải đề các em nhé! | Trường THCS amp THPT Trường Xuân ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT LẦN 3 Tổ. Hóa Sinh KT NĂM HỌC 2018 - 2019 MÔN HOÁ HỌC LỚP 12 Đề chính thức Đề kiểm tra có 22 câu ĐỀ 1 Họ và tên học sinh. . .lớp. . Cho H 1 Li 7 C 12 N 14 O 16 Na 23 Mg 24 Al 27 K 39 Ca 40 Cl 35 5. I. TRẮC NGHIỆM 8 điểm Câu 1 Khi tinh thể Al2O3 có lẫn tạp chất là Fe2 Fe3 và Ti4 ta thu được A. saphia. B. hồng ngọc. C. Corinđon. D. thạch anh. Câu 2 Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học kim loại kiềm thuộc nhóm A. IIA. B. IA. C. 1A. D. IIIA. Câu 3 Trong hợp chất kim loại kiềm có số oxi hoá bằng A. 3. B. 1. C. 0. D. 2. Câu 4 Công thức hoá học của vôi tôi là A. CaCO3. B. Ca OH 2. C. CaO. D. CaCl2. Câu 5 Trong các kim loại sau Cu Al K Mg. Kim loại nào có thể tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ mạnh A. Mg. B. Al. C. K. D. Cu. Câu 6 Hợp chất nào sau đây dùng bó bột khi bị gãy xương A. Tinh bột. B. Thạch cao khang C. Thạch cao nung. D. Thạch cao sống. Câu 7 Hỗn hợp tecmit là hỗn hợp gồm bột A. magie và bột sắt. B. nhôm và bột đồng. C. magie và bột đồng. D. nhôm và bột sắt. Câu 8 Cho các dung dịch sau NaHCO3 AlCl3 Ca OH 2 HCl. Số dung dịch có thể phản ứng được với nhau là A. 4. B. 3. C. 2. D. 1. Câu 9 Cho các chất sau Na2O NaCl NaOH Na2CO3. Số chất phản ứng được với dung dịch H2SO4 là A. 3. B. 1. C. 2. D. 4. 2 Câu 10 Một cốc nước có chứa nhiều các ion Mg Na Cl SO 4 . Nước trong cốc thuộc loại 2 - nước A. có tính cứng tạm thời. B. có tính cứng vĩnh cữu. C. không có tính cứng. D. có tính cứng toàn phần. Câu 11 Cho dung dịch HCl dư vào 1 5 gam CaCO3 đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được bao nhiêu lít khí CO2 đktc A. 2 24. B. 0 224. C. 0 336 D. 3 36. Câu 12 Nhận xét nào sau đây về quá trình điều chế nhôm là chưa đúng A. Nguyên liệu dùng để sản xuất nhôm là quặng boxit. B. Ở catot xảy ra quá trình oxi hoá ion Al3 thành Al. C. Người ta có cho thêm criolit vào nguyên liệu. D. Điện cực bằng than chì được sử dụng trong điện phân. Câu 13 Cho các chất AlCl3 Al2O3 Al Al OH 3. Số chất có thể tác dụng với dung dịch

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG