Đề kiểm tra giữa HK2 lớp 12 môn Vật lý - THPT Gia Định (có đáp án)

Nhằm giúp các bạn làm tốt các bài tập, đồng thời các bạn sẽ không bị bỡ ngỡ với các dạng bài tập chưa từng gặp, hãy tham khảo Đề kiểm tra giữa HK2 lớp 12 môn Vật lý - THPT Gia Định (có đáp án) dưới đây. | KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II . NK 2018- 2019 Mã đề Môn VẬT LÝ - Thời gian 50 phút ---oOo--- 123 LỚP 12 CƠ BẢN THPT GIA ĐỊNH ĐỀ THI DÀNH CHO CÁC LỚP 12CV 12CA 12D 12B PHẦN TRẮC NGHIỆM 24câu 30 phút 6 điểm Câu 1 Dung kháng của tụ điện giảm khi đại lượng nào sau đây tăng A. Giá trị hiệu dụng của điện áp xoay chiều đặt vào tụ. B. Chu kỳ của dòng điện xoay chiều qua tụ. C. Giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều qua tụ. D. Tần số dòng điện xoay chiều qua tụ. Câu 2 Khi mạch dao động lý tưởng gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thực hiện dao động điện từ tự do thì đại lượng nào sau đây không biến thiên điều hòa theo thời gian A. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện. B. Dòng điện qua cuộn dây. C. Điện tích tụ điện. D. Tần số dao động. Câu 3 Tìm phát biểu sai. A. Đường sức điện trường luôn là đường cong kín. B. Đường sức từ trường luôn là đường cong kín. C. Khi một điện trường biến thiên theo thời gian thì sinh ra một từ trường. D. Khi một từ trường biến thiên theo thời gian thì sinh ra một điện trường xoáy. Câu 4 Khi mạch xoay chiều R L C nối tiếp xảy ra cộng hưởng điện thì phát biểu nào sau đây là đúng A. Điện áp hai đầu mạch vuông pha với dòng điện qua mạch. B. Tổng trở mạch có giá trị lớn nhất. C. Công suất tiêu thụ trên mạch lớn nhất. D. Dòng điện qua mạch có giá trị hiệu dụng nhỏ nhất. Câu 5 Trong cấu tạo cơ bản của máy phát thanh và máy thu thanh đều có mạch A. biến điệu. B. tách sóng. C. khuếch đại. D. tạo ra dao động điện từ cao tần. Câu 6 Khi sóng điện từ truyền đi thì tại một điểm có véctơ cường độ điện trường và véc tơ cảm ứng từ luôn A. cùng phương nhau và dao động đồng pha. B. cùng phương nhau và dao động vuông pha. C. có phương vuông góc nhau và dao động đồng pha. D. có phương vuông góc nhau và dao động vuông pha. Câu 7 Dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ có tụ điện A. trễ pha 2 so với điện áp hai đầu tụ điện. B. sớm pha 2 so với điện áp hai đầu tụ điện. C. cùng pha với điện áp hai đầu tụ điện. D. ngược pha với điện áp hai đầu

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG