Bộ đề kiểm tra 1 tiết HK2 lớp 12 môn Toán - THPT Hoàng Văn Thụ (có đáp án)

Để giúp các bạn có thêm phần tự tin cho kì kiểm tra sắp tới và đạt kết quả cao. Mời các em học sinh và các thầy cô giáo tham khảo tham Bộ đề kiểm tra 1 tiết HK2 lớp 12 môn Toán - THPT Hoàng Văn Thụ (có đáp án) dưới đây. | SỞ GIÁO DỤC amp ĐÀO TẠO YÊN BÁI BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT Bài số 2 HKII TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ Môn Giải tích Thời gian làm bài 45 phút không kể giao đề Mã đề thi 425 Điểm Họ tên học sinh .Lớp 12A PHẦN TRẢ LỜI Tô tròn vào phương án ứng với mỗi câu trả lời đúng trong bảng sau 1 8 15 22 2 9 16 23 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 Câu 1 Điểm nào trong các điểm sau đây là điểm biểu diễn hình học của số phức z 5 4i trong mặt phẳng tọa độ Oxy . A. A 5 4 . B. C 5 4 . C. B 4 5 . D. D 4 5 . Câu 2 Tìm số phức liên hợp của số phức z 1 9i. A. z 1 9i. B. z 1 9i. C. z 1 9i. D. z 1 9i. Câu 3 Cho hai số phức z1 a bi và z2 c di . Tìm phần thực của số phức . A. Phần thực của số phức là ac bd . B. Phần thực của số phức là ac bd . C. Phần thực của số phức là ad bc . D. Phần thực của số phức là ad bc . Câu 4 Trong mặt phẳng phức tìm tập hợp điểm M biểu diễn số phức z thỏa mãn z 1 i 3 . A. Hình tròn tâm I 1 1 bán kính R 3 . B. Đường tròn tâm I 1 1 bán kính R 9 . C. Hình tròn tâm I 1 1 bán kính R 3 . D. Đường tròn tâm I 1 1 bán kính R 3 . Câu 5 Tìm b c R để phương trình 2 z 2 bz c 0 có 2 nghiệm thuần ảo. b gt 0 b 0 b 0 b 0 A. B. C. D. c 0 c lt 2 c gt 2 c gt 0 Câu 6 Tìm các số thực x y thoã mãn x 2 y 2 x 2 y i 7 4i. 11 1 11 1 A. x y . B. x 1 y 3. C. x 1 y 3. D. x y . 3 3 3 3 1 2i 2022 Câu 7 Cho số phức z . Tìm phát biểu đúng. 2 i A. z là số thuần ảo. B. z là số thực. C. z có phần thực âm. D. z có phần thực dương. Câu 8 Giả sử z1 z 2 là hai nghiệm của phương trình z 2 2z 5 0 và A B là các điểm biểu diễn của z1 z 2 . Tọa độ trung điểm của đoạn thẳng AB là A. 0 1 B. 1 0 C. 0 1 D. 1 0 Câu 9 Tìm số phức z thoã mãn 10 6i . A. z 3 5i . B. 3 5i . C. z 3 5i . D. 3 5i . 1 2i Câu 10 Tính môđun của số phức z . 1 i 5 5 10 A. z . B. z 10 . C. z . D. z . 2 2 2 Câu 11 Giải phương trình z 2 6 z 11 0 kết quả nghiệm là z 3 A. z 3 B. z 3 C. Kết quả khác. D. z 3 z Câu 12. Cho số phức z thỏa mãn z 2 . Phần thực a của số phức w z2 z là 1 2i A.

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG